Kultura | rozrywka | edukacja

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich w MBP w Jaśle (zapowiedź)

Ze względu na przedłużoną żałobę Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich będzie obchodzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle w dniu 28 kwietnia 2010 r. Z okazji święta książki zapraszamy na spotkanie autorskie z Mariuszem Kalandykiem i Grzegorzem Kociubą, poetami i krytykami literackimi związanymi z Podkarpaciem. Spotkanie odbędzie się w Czytelni Głównej MBP w Jaśle 28 kwietnia 2010 r. o godz. 17.00.

Zapowiedź imprezy

Mariusz Kalandyk – poeta, współredaguje rzeszowski kwartalnik Nowa Okolica Poetów. Za debiut poetycki Powrót Atanaryka otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1997). Jest autorem tomików poetyckich: Timbuktu, Karczma Rzym. Nominowany do Paszportu Polityki. Najnowszy tomik wierszy to Cmentarz gołębi wydany w 2009 r. Pracuje jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Grzegorz Kociuba – poeta, krytyk literacki, polonista. W latach 1991-1998 był redaktorem kwartalnika literackiego Fraza, a od 1998 r. współredaguje rzeszowski kwartalnik Nowa Okolica Poetów i współpracuje z wieloma czasopismami m.in. Topos, Twórczość. Opublikował m.in. książki poetyckie Budzenie twarzy, Ślady i znaki, prozę Ktoś, wiersze Widoki i widzenia, Powiększenia oraz pracę krytycznoliteracką Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, stypendysta Ministra Kultury w roku 2001. Jako krytyk zajmuje się głównie polską poezją współczesną i najnowszą.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Twórcy, Słowa, Obrazy”, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE