Kultura | rozrywka | edukacja

Zaproszenie do konkursu „Tradycja w żywieniu i kulturze”

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza do udziału w konkursie „Tradycja w żywieniu i kulturze”. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 23 maja 2010r. w Domu Ludowym w Zarzeczu.

W konkursie mogą brać udział grupy bądź osoby indywidualne, które będą mogły zaprezentować potrawy lub program artystyczny. Przewidziane zostały nagrody dla biorących udział w konkursie, zaś zwycięzca konkursu będzie reprezentował Gminę Dębowiec na Konkursie Powiatowym, który odbędzie się dnia 09.10.2010 w Woli Cieklińskiej.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie zapraszamy na spotkanie robocze, które odbędzie się 8 kwietnia br. o godz. 18:00 w Sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Dokładnych informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowiec. Osobami do kontaktu są Sabina Gugulska i Mirosława Ślusarczyk (nr tel. 13 44 130 28).

– – –

REGULAMIN
Konkursu „TRADYCJA w ŻYWIENIU i KULTURZE mieszkańców Ziemi Jasielskiej”

Główny organizator Konkursu: Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne WRZOS w Dębowcu

Etapy konkursu:
I Zorganizowanie spotkania osób, grup zainteresowanych przystąpieniem do konkursu gminnego
II Powołanie komisji oceniającej potrawy i prezentacje artystyczne /zadanie dla gmin/
III Przeprowadzenie konkursu kulinarnego i artystycznego w Gminie.
IV Wybór reprezentacji do Konkursu Powiatowego – przesłanie wypisu z protokołu jury do Biura Organizatora głównego.

Adres: Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne WRZOS 38-22O Dębowiec 101
Reprezentację Gminy może stanowić jedna lub dwie grupy np.: grupa kulinarna i grupa artystyczna, bądź tylko jedna grupa prezentująca potrawę i program artystyczny.

Komisja Powiatowa Jury będzie oceniać wg następujących kryteriów:
1. Przygotowanie potraw wg dawnych receptur czy przepisów.
2. Zgodność przygotowanej potrawy z regionem, miejscem zamieszkania, kontynuacja pokoleniowa i rodzinna kulinarnego sposobu przyrządzania potrawy czy wypieku.
3. Zastosowanie przypraw własnej produkcji /ziół, warzyw, runa leśnego itp/.
4. Estetyka, smak potrawy, zachowanie dawnej technologii w procesie przygotowawczym.
5. Ocena końcowa wg skali punktów 1-10

Ważnym elementem będzie udzielanie informacji słownej o potrawie członkom Jury podczas Konkursu Powiatowego.

Szczegóły prezentacji grup artystycznych
• Czas prezentacji programu 15 minut.
• Zgodność etnograficzna pieśni i muzyki ludowej z regionem jasielskim /zwraca się uwagę na zachowanie właściwej gwary, zawołań, zwrotów. Należy zaprezentować pieśni z gatunku: miłosne , weselne, kawalerskie, sieroce, dziadowskie, kościelne , pogrzebowe, pasterskie, rekruckie i in./
• Pieśni mogą być prezentowane z towarzyszeniem instrumentów /skrzypce, harmonia
polska, akordeon, fujarki, basy, klarnet, trąbka, cymbały bez udziału instrumentów
elektronicznych, perkusji, innych dętych/

Oczekuje się wykonania pieśni bez towarzyszenia instrumentalnego! Powyższe wytyczne dotyczą również prezentacji muzycznych/ kapel ludowych/.

Organizatorzy służą wszelką pomocą fachową, będzie można osobiście zasięgnąć porady we wszystkich sprawach dotyczących konkursu kulinarnego jak i artystycznego. Przewidziano dla wszystkich biorących udział w Konkursie Powiatowym nagrody finansowe i rzeczowe.

(UG Dębowiec)

SŁOWA KLUCZOWE