Informacje

Zobacz dokumentację fotograficzną z wczorajszego wypadku na dachu I LO

W związku z ukazaniem się na portalach internetowych informacji dotyczących zdarzenia budowlanego, które miało miejsce podczas betonowania stropu na nadbudowie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w dniu 31 marca br. oraz komentarzami internautów dotyczącymi sugestii o niewłaściwym zbrojeniu płyty stropowej nadbudowy, informujemy co następuje:

Na zamieszczonych fotografiach pokazany jest fragment zbrojenia z deskowaniem w trakcie wykonywania niezbędnego miejscowego demontażu. Prace te odbywały się bezpośrednio po opisanym zdarzeniu budowlanym i miały na celu usunięcie zdeformowanych elementów deskowania i usunięcie opadniętej mieszanki betonowej.

Aby można było wykonać prace porządkowe niezbędne było usunięcie części wykonanego zbrojenia konstrukcyjnego.

Poniżej dokumentacja fotograficzna sporządzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w trakcie prowadzonych czynności odbioru zbrojenia w dniu 30 marca br.:Wojciech Piękoś
Starostwo Powiatowe

SŁOWA KLUCZOWE