Sport | rekreacja | turystyka

Eliminacje Podkarpackiej Olimpiady w Tenisie Stołowym (zapowiedź)

Regulamin eliminacji w ramach XI Podkarpackiej Olimpiady w Tenisie Stołowym Jasło – 2010.

Zapowiedź imprezy

I. Cel.

1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin.
2. Integracja osób niepełnosprawnych z całym środowiskiem sportowym.
3. Popularyzacja tenisa stołowego.
4. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.

II. Uczestnicy.

1. Uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne oraz wszyscy chętni nie zrzeszeni od trzech lat w klubowych sekcjach tenisa stołowego / nie dotyczy kategorii do lat 11 – urodzeni w roku 1999 i młodsi oraz osób powyżej 40 lat – urodzeni w 1969 i starsi /.

III. Organizatorzy.

1. Eliminacje.
– Urząd Miasta w Jaśle
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle
2. Na szczeblu wojewódzkim.
– Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Ministerstwo Sportu i Rekreacji, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

IV. Termin i miejsce.

1. Eliminacje 16.05.2010 r. Hala MOSIR Jasło godz. 09.30.
2. Finał wojewódzki 05.06.2010 r. – Łańcut

V. System współzawodnictwa.

1. Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych wg przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, systemem pucharowym do dwóch przegranych pojedynków lub każdy z każdym. Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmuje organizator przed zawodami w zależności od ilości uczestników.
2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn;
– do 13 lat /ur. 1997 i młodsi/
– od 14 – 16 lat /ur. 1994 – 1996/
– od 17 – 19 lat /ur. 1991 – 1993/
– od 20 – 39 lat /ur. 1971 – 1990/
– od 40 – 55 lat /ur. 1955 – 1970/
– 56 lat i powyżej /ur. 1954 i starsi/
– osoby niepełnosprawne zdolne brać udział w zawodach sportowych z podziałem na trzy grupy;
A- osoby niepełnosprawne intelektualnie.
B- osoby niepełnosprawne ruchowo na wózkach.
C- osoby niepełnosprawne ruchowo mogące grać stojąc.

3. Do finału wojewódzkiego przechodzą zdobywcy I i II miejsc w poszczególnych kategoriach /nie dotyczy osób niepełnosprawnych/.

VI. Nagrody.

I miejsce – puchar, medal, dyplom
II miejsce – medal, dyplom
III miejsce – medal, dyplom

VII. Zgłoszenia.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle ul. Sikorskiego 15 38-200 Jasło. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu zawodów od godz. 8.00 – 9.00 w hali sportowej MOSIR Jasło.

Rozpoczęcie zawodów 09.30

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Udział w finale wojewódzkim na koszt uczestników.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretacje postanowień niniejszego regulaminu.

(Organizatorzy)

SŁOWA KLUCZOWE