Informacje

Komunikat dla mieszkańców Miasta Jasła

Urząd Miasta w Jaśle informuje, że środki dezynfekcyjne będą wydawane jednostkom Straży Pożarnej, które przystąpią do odpompowywania i dezynfekcji studni.

W miejscach, gdzie studnie były zalane przez powódź, działania prowadzone będą według list przekazanych przez Przewodniczących Zarządów Osiedla. Wszystkie zgłoszenia o potrzebie odpompowywania studni i dezynfekcji należy zgłaszać do Urzędu Miasta, bądź do Przewodniczących Zarządów Osiedla. Pompowania studni rozpoczną się po opadnięciu poziomu wód gruntowych.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE