Informacje

„Policjant, który mi pomógł” – III edycja plebiscytu

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ogłosiło III edycję ogólnopolskiego plebiscytu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Ta inicjatywa ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2010 roku.

POLICJA. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Plebiscyt odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Daje ludziom możliwość wyrażenia wdzięczności za pomoc i zaangażowanie policjantów w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pozwala podkreślić rolę, jaką odgrywają funkcjonariusze Policji w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast docenienie pracy policjanta pomagającego osobom krzywdzonym bez wątpienia staje się dla niego motywacją do podejmowania dalszych, skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji przyjmowane są w trybie ciągłym, za pomocą formularza elektronicznego.

Pisemne zgłoszenie można także nadesłać pocztą pod adres:

„Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.

Należy w nim wskazać dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego).

Kandydatów do nagrody, spośród osób zgłoszonych, wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia” – patrona plebiscytu i laureatów z lat poprzednich.

Przypominamy, że laureatem ubiegłorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” został policjant z Przeworska. Na co dzień skromny i cichy, sumiennie wykonujący swoje obowiązki, pomagający tym, którzy tego potrzebują – asp. sztab. Dariusz Florek. Mówił o sobie: „Policjantem jest się przez 24-godziny na dobę. Policjant, podobnie jak lekarz, wychodząc z pracy ciągle jest w swoim zawodzie i jeżeli zaistnieje taka potrzeba podejmuje działanie.”

Rozstrzygnięcie III edycji plebiscytu nastąpi 25 czerwca 2010 roku.

Pliki do pobrania:
– Formularz zgłoszeniowy „Policjant, który mi pomógł”

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE