Sport | rekreacja | turystyka

Stulecie Czarnych Jasło: mecz oldbojów Bloki Gamrackie JSM – Bloki JSM

W ramach uroczystych obchodów 100-lecia JKS Gamrat Czarni 1910 Jasło, jak również 50-lecia Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle zapraszamy na Wielki Mecz w piłce nożnej oldbojów reprezentacji: Bloki Gamrackie JSM – Bloki JSM.

Stulecie Czarnych Jasło

Spotkanie to odbędzie się w dniu 12 czerwca 2010 (sobota) na godz. 17.00 na stadionie głównym w Jaśle przy ulicy Śniadeckich 15. Patronat honorowy nad imprezą objęli Prezes ZTS Gamrat S.A. Andrzej Czajka oraz Prezes Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Janusz Przetacznik.

Proponowane składy:

Bloki Gamrackie JSM: Styczyński Tomasz, Tyrcha Wiesław, Kalityński Ryszard, Żmigrodzki Zdzisław, Sokołowski Andrzej, Gogosz Paweł, Szajna Marek, Piekarz Sebastian, Ochałek Wacław, Łucki Andrzej, Łucki Jan, Sienicki Zbigniew, Madejczyk Zenon, Kulik Marek, Nowosielski Lucjan, Kołeczek Robert, Rumiński Bogdan, Skicki Wiesław, Myśliwiec Marek, Karamon Aleksander. Prowadzący: Zbigniew Karamon.

Bloki JSM: Chmiel Janusz, Niwelet Waldemar, Kalityński Zdzisław, Żuławski Ryszard, Zarzyka Edward, Jachym Julian, Wietecha Franciszek, Nachman Krzysztof, Hendzel Adam, Rydarowicz Józef, Samborski Piotr, Hap Robert, Węgrzyn Ryszard, Opiela Marek, Byłaś Zbigniew, Gorgosz Artur, Gogosz Tomasz, Goleń Stanisław, Rojkowski Tadeusz, Gogosz Piotr, Budacki Maciej. Prowadzący: Edward Nazgowicz.

Wszystkich wymienionych zawodników prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 21 maja br. pod nr telefonu 13 446 38 27 (A. Karamon), 13 446 22 87 (Z. Karamon), 13 446 73 42. Pozostałych zainteresowanych udziałem w tychże obchodach prosimy o zgłoszenie się pod w/w telefon.

(Czarni Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE