Kultura | rozrywka | edukacja

V Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w JDK

Maria Bara i Kazimierz Dzik zostali głównymi laureatami jubileuszowego V Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, zorganizowanego przez Jasielski Dom Kultury. Nagrodę specjalną dyrektora JDK zdobył Jacek Kania. Ponadto jury przyznało 8 wyróżnień.

Nagrody i wyróżnienia wręczyła artystom burmistrz Jasła Maria Kurowska, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, który odbył się 13 bm. w Galerii JDK. Organizowane od 10 lat przez JDK biennale sztuki nieprofesjonalnej nie tylko umożliwia twórcom konfrontację artystycznych dokonań, ale przybliża ich dorobek lokalnemu społeczeństwu. Tegoroczną wystawę pokonkursową można zwiedzać do 7 czerwca. Wśród rzeźb dominują prace o tematyce sakralnej: figury Chrystusa Frasobliwego, krucyfiksy, postaci do kapliczek przydrożnych, starannie opracowane, o dojrzałej formie, bliskiej tradycji rzeźby ludowej Podkarpacia. W pracach malarskich panuje duża różnorodność. Są obrazy wywodzące się z ludowych tradycji, ale też nawiązujące do malarstwa współczesnego.

Na konkurs wpłynęło blisko 90 prac 23 twórców ludowych oraz plastyków amatorów z Jasła i powiatu jasielskiego. Oceniła je komisja konkursowa w składzie: dr Michał Rut (kierownik Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie), Maria Marciniak (etnograf w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku), Anna Brożyna, Ewa Kusiak (plastyczki z JDK), przyznając nagrody i wyróżnienia.

Główne nagrody otrzymali: Maria Bara ze Święcan (malarstwo) i Kazimierz Dzik z Załęża (rzeźba). Nagrodę specjalną dyrektora Jasielskiego Domu Kultury dostał Jacek Kania, rzeźbiarz z Tarnowca. Wyróżnienia I stopnia otrzymali: Władysław Barzyk z Trzcinicy i Edward Niezgoda z Dąbrówki (malarstwo) oraz Antoni Bolek z Załęża i Jan Wojtas z Przysiek (rzeźba). Wyróżnienie II stopnia otrzymali: Edmund Chart z Jasła i Teresa Juszczyk z Pustej Woli (malarstwo) oraz Adam Rąpała z Jasła i Leopold Żychowski z Jasła (rzeźba).

Podsumowując V Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, komisja konkursowa podkreśliła wyrównany poziom prezentowanych prac zarówno malarskich jak i rzeźby i wyraziła przekonanie, że pokonkursowa wystawa jest dobrą okazją do poznawania twórczości artystycznej plastyków amatorów i twórców ludowych z powiatu jasielskiego. W opinii jurorów, liczny udział twórców w biennale świadczy o potrzebie organizowania dalszych edycji konkursu.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE