Informacje

W Jaśle ogłoszono alarm powodziowy!

W wyniku intensywnych opadów deszczu doszło w Jaśle do lokalnych podtopień. W niedzielę 16 maja br., przekroczone zostały stany alarmowe na rzekach: Jasiołce, Wisłoce i Ropie. Wylały rowy melioracyjne i potoki. W stan gotowości postawione zostały wszystkie miejskie służby, Ochotnicze i Państwowa Straż Pożarna oraz Policja. Sytuację na bieżąco monitoruje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.

W wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do przelania się nadmiaru wód opadowych przez obwałowanie rowów melioracyjnych na osiedlu Sobniów, Górka Klasztorna i Brzyszczki. Naniesione zanieczyszczenia spowodowały zamulenie przepustów i w efekcie zalanie ulic i domów w rejonie ulic Sobniowskiej, Bławatnej, Granicznej, Prusa, Polnej, Żniwnej, Kolejowej i Dolnej. Część ulic miasta zostało podtopionych.

Na terenie miasta podjęto natychmiastowe działania mające na celu zminimalizowanie skutków powodzi; ustawiono rękaw przeciwpowodziowy zabezpieczający budynki i drogi, z zalanych domów wypompowywana jest woda, stawiane są wały ochronne z worków z piaskiem. Od godzin południowych pracuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na godz. 19.30 w niedzielę Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska zwołała posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wszystkich służb zaangażowanych w usuwanie skutków powodzi. Na terenie miasta wprowadzono alarm przeciwpowodziowy.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE