Kultura | rozrywka | edukacja

„Baju baju w naszym kraju” (zapowiedź)

Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Szkoła Podstawowa nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle zapraszają wszystkie dzieci na warsztaty opowiadania baśni, bajek i historii.

Zapowiedź imprezy

Michał Malinowski jest pomysłodawcą i założycielem w Konstancinie – Muzeum Opowiadaczy Historii, pierwszego w świecie muzeum całkowicie poświęconego tradycjom ustnym i nieuchwytnemu dziedzictwu kulturowemu.

W trakcie warsztatów dzieci wysłuchają historii z różnych stron świata oraz poznają arkany tworzenia, wyboru i opowiadania historii. W ponad godzinnych programach prezentowane będą bajki, baśnie, legendy, przysłowia i zagadki, które przedstawiają mało znane bogactwo rodzimej tradycji ustnej. Oprócz bajek zwierzęcych, podań religijnych, bajek tłumaczących powstanie rzeczy, ukazane zostaną baśnie magiczne, opowieści o strachach i bajki humorystyczne.

Warsztaty odbędą się drugiego czerwca 2010 r. o godz. 09.00; 10.30 i 11.30 w Szkole Podstawowej nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle (ul. Sokoła 3).

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Twórcy, Słowa, Obrazy”, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE