Informacje

Gimnazjum w Szebniach będzie miało swojego patrona

Dyrektor Zespołu Szkół w Szebniach zwróciła się do wójta gminy Jasło Stanisława Pankiewicza z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum nr 3. Projekt uchwały trafił pod obrady radnych gminnych i uzyskał jednogłośnie ich aprobatę. Szkole patronował będzie ksiądz Józef Opioła, wieloletni proboszcz miejscowej parafii.

Zespół Szkół w Szebniach. Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron
Zespół Szkół w Szebniach.
Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

Wybór patrona gimnazjum uzyskał aprobatę całej społeczności szkolnej: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Szebniach ks. Wacława Rybki, biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego oraz mieszkańców wsi Szebnie.

„Ks. Józef Opioła jest doskonale znany mieszkańcom Szebni i okolic nie tylko jako kapłan i proboszcz tutejszej parafii, ale także wpisał się w historię obozu jenieckiego z czasów II wojny światowej, na miejscu którego sto budynek Zespołu Szkół w Szebniach, jako osoba niosąca pomoc więźniem w ich tragicznym obozowym losie. Przez wiele lat pracował z uczniami tej szkoły, nauczając religii. Pragniemy, żeby nasi wychowankowie mieli pozytywny wzorzec, godny naśladowania, by cele przyświecające jego życiu i działalności stały się priorytetami, które nasza młodzież będzie chciała wcielać w swoje życie. W dobie upadku autorytetów, chcielibyśmy, aby ta postać, mająca zasługi dla naszego środowiska i jego mieszkańców, stała się przewodnikiem duchowym naszej szkolnej społeczności” – napisali inicjatorzy nadania imienia księdza Opioły gimnazjum w Szebniach.

Ksiądz Józef Opioła żył w latach 1907-1997. Był wieloletnim proboszczem parafii w Szebniach oraz dziekanem dekanatu jasielskiego (1957-1974). W pamięci mieszkańców wsi zapisał się jako niezwykle konsekwentny, obowiązkowy, sumienny, a przede wszystkim niezwykle taktowny kapłan. Niósł pomoc materialną i duchową wielu potrzebującym, nigdy o tym nie wspominając, szczególnie w latach wojny i okupacji. Nie zabiegał o bogactwa i wygody, konsekwentnie walcząc o sprawy Kościoła. Chętnie opowiadał młodzieży szkolnej o czasach wojennej zawieruchy i o obozie hitlerowskim w Szebniach. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Gimnazjum w Szebniach będzie miało swojego patrona”

  1. Świetny pomysł, zdecydowanie najodpowiedniejszy patron z możliwych…Mam nadzieję że jego akceptacja to tylko formalność.

    Pozdrawiam! :)