Kultura | rozrywka | edukacja

Nowa Okolica Poetów w Jaśle (zapowiedź)

17 czerwca 2010 r. odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach V Festiwalu Poezji i Prozy. Gośćmi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle będą Roman Misiewicz i Rafał Rżany, poeci i redaktorzy Nowej Okolicy Poetów.

Zapowiedź imprezy

Roman Misiewicz jest autorem trzech tomików poezji. Za debiut poetycki „//…//punkt/ów//zacze/p:i.en.i:a//…//” (2003) otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny …za odwagę słowa, eksperyment artystyczny, mistrzowską kompozycję i dojrzałość poetycką… oraz był nominowany do „Paszportów Polityki” w dziedzinie literatury. W 2009 r. ukazał się najnowszy tomik „camera_obscura”

…Roman Misiewicz wart jest uwagi, choć z pewnością do autorów „łatwych” nie należy. Powtórzę: Roman Misiewicz wart jest uwagi, lecz polonistom braknie odwagi…
– tak o poecie pisał Leszek Szaruga.

Rafał Rżany jest poetą, krytykiem, tłumaczem, fotografikiem. Wydał tomik wierszy „Ruchome Pole” oraz szkice „Tak bardzo podzieleni (Nie tylko o młodej poezji)”.

…To książka, w której młody poeta bez, tak dziś nadużywanych, ironicznych grymasów i językowych wygibasów powściągliwie, wiarygodnie, inteligentnie mówi do czytelnika: taki jestem, tak to widzę, to, a nie co innego, wydaje mi się ważne… – fragment wypowiedzi Grzegorza Kociuby o tomiku „Ruchome Pole”.

Spotkanie autorskie z Romanem Misiewiczem i Rafałem Rżanym odbędzie się w Czytelni Głównej MBP w Jaśle o godz. 10.30.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu V Festiwal Poezji i Prozy, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorami V Festiwalu są: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla St. Leszczyńskiego i II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego. Sponsorem jest Zakład Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. Patronat medialny nad Festiwalem objęły: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”, TVJ Telewizja Kablowa Jasło.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE