Informacje

Ważne! Aktualne punkty pomocy powodzianom

Informujemy, że obecnie na terenie Jasła uruchomione są następujące punkty pomocy:

1. MOPS ul. Kochanowskiego 3, czynny od 7.30 do 20.00
2. Oś. Gądki ( na zakręcie obok budynku przy ul. Słoneczne 106) od 9:00 do 14:00
3. Oś. Gądki (obok sklepu), czynne od 8.30 do 14.00
4. ul. XX-lecia ( obok sklepu Zośka ) od 9:00 do 14:00

W punktach tych są do odebrania druki wniosków o pomoc dla osób poszkodowanych powodzią oraz można tam składać wypełnione w/w wnioski.

Numery telefonów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi: telefon stacjonarny: (013) 4464328,4485767,4437013,4437012, tel.kom.502 402 692, 609 316 643.

Punkt informacyjny Urzędu Miasta w Jaśle dla powodzian uruchomiono na płycie Rynku w Jaśle. Punkt czynny od 8:00 do 19:00.

___________________________________________

Potrzebni wolontariusze!

Informujemy, że wszyscy wolontariusze, chętni do pomocy powodzianom i pracy przy usuwaniu skutków powodzi, mogą zgłaszać się telefonicznie do Urzędu Miasta w Jaśle, do Pani Haliny Mroczki – Wilczyńskiej. Tel. (13) 448 63 32.

Pomóżmy naszym powodzianom!

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE