Informacje

W Załężu świętowano jubileusz 135-lecia powstania jednostki OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Załężu (gmina Osiek Jasielski) jest jedną z najstarszych jednostek w powiecie jasielskim. W niedzielę obchodziła jubileusz 135-lecia swojego istnienia. O rocznicy będzie przypominał pokoleniom ufundowany przez mieszkańców wioski symboliczny głaz z pamiątkową tablicą „W hołdzie założycielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu”, usytuowany na placu obok miejscowej remizy.

135-lecie istnienia Waszej jednostki to wspaniała okazja, aby na ręce druhen i druhów złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata służby, aby życzyć wszystkiego, co najlepsze, wielu błogosławieństw Bożych. Święty Florian niech Was prowadzi w myśl wypowiedzianego już dziś hasła „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.” Dziękuję, że ten pomnik tutaj stanął, aby wspomnieć tych, którzy tą jednostkę zakładali, aby przywołać ich w swojej pamięci, aby w naszej pamięci pozostali na zawsze. – powiedział podczas uroczystości Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Obok niego odsłonięcia obelisku dokonali: poseł na Sejm RP Marek Rząsa, burmistrz Jasła Maria Kurowska oraz Mariusz Pykosz, wójt gminy Osiek Jasielski. Poświęcenia dokonał kapelan podkarpackich strażaków ksiądz Jan Krynicki oraz proboszcz parafii w Załężu ksiądz Józef Pańczuk.

To już 135 lat  temu mieszkańcy Załęża wiedzieli, że taka zorganizowana grupa jest potrzebna po to, aby skutecznie pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wy dzisiaj kontynuujecie ich pracę i za to należą się Wam podziękowania. Druhny i druhowie, już w starożytności jeden z mędrców, który zajmował się życiem społecznym, twierdził, że życie można przeżyć w różny sposób: można spędzić go korzystając z jego uroków, na radościach, na zabawie, ale można też spędzić go podejmując to trudniejsze wyzwanie – oddać siebie w służbie drugiemu człowiekowi. I Wy tak uczyniliście. Służycie mieszkańcom Waszej miejscowości, służycie mieszkańcom powiatu jasielskiego. – mówił starosta jasielski.

Z okazji jubileuszu medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali wyróżnieni druhowie: Antoni Bolek s. Edwarda, Stanisław Mastej s. Tadeusza (złotym), Mirosław Brocławik s. Romana, Kazimierz Buczyński s. Adama, Grzegorz Chłopek s. Stanisława, Roman Mastej s. Tadeusza, Piotr Wygonik s. Kazimierza, Stanisław Zoła s. Zbigniewa (srebrnym), Jerzy Bal s. Kazimierza, Stanisław Bal s. Kazimierza, Mirosław Bolek s. Jana, Monika Brocławik c. Romana, Adam Czyżowicz s. Zdzisława, Elżbieta Majchrowicz c. Jerzego, Adam Witusik s. Mariana, Daniel Witusik s. Stanisława, Marcin Witusik s. Stanisława, Robert Witusik s. Mariana (brązowym).

Odznaką „Strażak Wzorowy”: Michał Bal s. Tadeusza, Dariusz Mastej s. Romana, Mariusz Podrazik s. Stanisława.

Uchwałą zarządu OSP w Załężu Nr 4/2010 z okazji jubileuszu 135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę i wkład włożony w rozwój jednostki zostali wyróżnieni: Marian Rodak, Edward Rodak s. Jana, Marian Witusik s. Jakuba, Antoni Knutelski s. Jana, Władysław Ryżowicz s. Zygmunta, Kazimierz Wygonik s. Konstantego, Stanisław Chłopek s. Eugeniusza, Stanisław Malinowski s. Zygmunta, Andrzej Dąbrowski, Wincenty Słowik, Edward Kozłowski s. Jana.

Statuetkami strażaka wyróżnieni zostali: proboszcz parafii w Załężu ks. Józef Pańczuk, Kazimierz Bal s. Adama, Wiesław Czyżowicz s. Bolesława, Kazimierz Gryboś s. Bronisława, Bolesław Wygonik s. Wojciecha, Mirosław Witusik s. Mariana, Edward Bolek s. Pawła, Krzysztof Buczyński s. Adama, Paweł Ryżowicz s. Władysława, Dariusz Łaba s. Czesława, Stanisław Zoła s. Zbigniewa oraz wójt gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz.

Od wielu lat Wy druhowie strażacy OSP w Załężu niesiecie pomoc dla lokalnej społeczności narażając niejednokrotnie własne zdrowie, a często również i życie. Gratuluję tak znamienitej postawy obywatelskiej. Zarządowi jednostki oraz wszystkim druhom z okazji jubileuszu życzę dalszych sukcesów, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę wszystkim, aby kolejne lata były równie owocne jak te, których jubileusz macie okazję dzisiaj świętować. Z tej okazji życzę takiej samej ilości powrotów, co wyjazdów, a w życiu osobistym życzę wszelkiej pomyślności. – powiedział Mariusz Pykosz, wójt gminy Osiek Jasielski.

W imieniu wszystkich pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg Wiesław Latoszek podziękował ochotnikom z Załęża za to, że „pomagają ludziom w tych sytuacjach, kiedy tej pomocy potrzebują”.

Najlepszym przykładem są ostatnie dni majowe i czerwcowe wtedy, kiedy wspólnie z innymi jednostkami wspomagaliście działania PSP i nieśliście pomoc wszystkim, którzy zostali dotknięci skutkami kataklizmu, jakim była powódź. Za to serdecznie Wam dziękuję. Trzeba tutaj wspomnieć, że nie tylko te działania prowadziliście na terenie powiatu jasielskiego, ale również na terenie województwa podkarpackiego jeżdżąc do powiatu mieleckiego, tarnobrzeskiego, również niosąc tam pomoc. Serdecznie za to dziękuję. Wszystkim, którzy zostali dzisiaj uhonorowani odznaczeniami gratuluję. Życzę wszystkim zdrowia na kolejne lata wspaniałej Waszej działalności. – powiedział komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Honorowy patronat nad jubileuszem przyjęła europoseł Elżbieta Łukacijewska. W okolicznościowym liście adresowanym do strażaków z Załęża napisała m.in. „Mam nadzieję, że dalsza działalność będzie dla Was nie tylko źródłem satysfakcji, ale także prawdziwym wyzwaniem na drodze do kolejnych wspaniałych osiągnięć. Praca strażaka ochotnika polega bowiem nie tylko na gaszeniu pożarów, usuwaniu skutków wypadków, czy klęsk żywiołowych, ale także na angażowaniu się w życie lokalnej społeczności. Korzystając z okazji pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczestnikom dzisiejszych uroczystości. Wierzę, że obchody przyniosą państwu wiele niezapomnianych wrażeń. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze niejedną okazję do świętowania kolejnych sukcesów. Ufam, iż uroczystości będą przebiegały w miłej i spokojnej atmosferze”.

Życzenia strażakom złożyli również: poseł na Sejm RP Marek Rząsa, burmistrz Jasła Maria Kurowska, dyrektor Biura Terenowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krośnie druh Tadeusz Sieniawski, prezes OSP Skołyszyn Stanisław Święch, komendant Posterunku Policji w Dębowcu mł. asp. Piotr Polar oraz prezes gminny ZOSP RP w Osieku Jasielskim Andrzej Stachurski.

Jednostka OSP Załęże liczy obecnie 92 członków, w tym 16 w Kobiecej Drużynie Pożarniczej. W 2005 roku weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jako pierwsza jednostka w powiecie jasielskim otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. W tej chwili dysponuje ciężkim samochodem pożarniczym marki Jelcz GCBA 6/16. oraz lekkim samochodem Honker.

Jednostka OSP Załęże jeżeli zachodzi potrzeba bierze czynny udział w działaniach ratowniczo gaśniczych. Również w ostatnich zdarzeniach powodziowych członkowie OSP Załęże brali czynny udział w walce z powodzią oraz likwidacji jej skutków. Działaliśmy na terenie własnej miejscowości jak również w Gminie Kołaczyce, Skołyszyn, mista Jasło, jak również na terenie sąsiednich powiatów w Gorzycach, Ropczycach. Za udział w nich na ręce Prezesa Jednostki otrzymaliśmy liczne podziękowania. – mówi Stanisław Witusik, prezes OSP Załęże.

Jubileuszowi 135-lecia towarzyszyła impreza kulturalna pod hasłem „Naszej małej ojczyźnie – OSP Załęże”, na którą udało się pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W programie znalazł się m.in. blok artystyczny. Wystąpiły: orkiestra dęta z Gorlic, kapela ludowa „Trzcinicoki”, zespół folklorystyczny „Kaśka”, a gwiazdą wieczoru był grający przeboje „Bitelsów” zespół „Liverpool”. W nocy goście bawili się w rytm muzyki zespołu „Sukces” i gościa specjalnego – DJ-a Marqusa.

Były też pokazy sprzętu strażackiego, turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, konkurs „Caruso kierownicy”, pokaz skoków ze spadochronem, liczne konkursy i zabawy, loteria fantowa oraz rozdanie nagród w konkursie „Strażak niosący pomoc”. Imprezę prowadził Stanisław Jaskułka, aktor znany z roli Zenona Walencika w „Plebani”.

Podczas imprezy wręczono również „Orły 2006” dla osób, które w szczególny sposób wspierały działalność Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży. Statuetki z kolejnymi numerami 51, 52 i 53 trafiły do: funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Brzozowie Kazimierza Barańskiego, prezesa OSP Załęże Stanisława Witusika oraz skarbnika jednostki Stanisława Bolka.

Jubileusz 135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie partnerów, którymi byli: Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A., Argus Jasło, Zakłady Masarskie TRIO Jasło, Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle,  Europoseł Elżbieta Łukacijewska, Starosta Jasielski Adam Kmiecik, poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, wicemarszałek województwa podkarpackiego, wójt gminy Osiek Jasielski, Hipermarket TESCO Mielec, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu, WIMED Tuchów, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Inspekcja Transportu Drogowego Rzeszów, Wydział Ruchu Drogowego KPP w Jaśle, IPA Oddział Jasło, LIDER Jasło, Ton-Stal Piotr Hućko Nowy Żmigród, „Sam-Bud” Jasło, Bank Spółdzielczy w Bieczu, Instal-Bud Rzeszów, LOTOS Asfalt – Zakład Materiałów Hydroizolacyjnych „Nexler” Jasło, LOTOS Oil Sp. z o.o., LOTOS Parafiny Sp. z o.o.

Impreza odbyła się pod patronatem medialnym portalu regionalnego terazJaslo.pl.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Załężu świętowano jubileusz 135-lecia powstania jednostki OSP”