Informacje

Krzyż Grunwaldu w Szebniach

Przypadająca 15 lipca tego roku 600. rocznica grunwaldzkiej wiktorii oręża polskiego, największej bitwy czasów średniowiecznej Europy, zobowiązuje do pamięci o miejscach przypominających to wydarzenie. Na terenie Szebni w Gminie Jasło, przy głównej drodze w kierunku Krosna stoi metalowy krzyż, przez Szebnian potocznie nazywany Krzyżem Grunwaldu.

Fot. Wojciech Piękoś
Fot. Wojciech Piękoś

Na tablicy u góry na tle sztandarów i oręża usytuowany jest ryngraf z wizerunkiem godła polskiego, a poniżej napis „Na pamiątkę 500 letniej rocznicy wiekopomnego zwycięstwa oręża polskiego pod Grunwaldem”. Pod spodem widnieją dwie daty 1410 i 1910”.

Krzyż Grunwaldu postawiony został przez mieszkańców Parafii Szebnie w 1910 roku, w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Od tego czasu jest on stałym elementem krajobrazu miejscowości i nieustannie przypomina to historyczne wydarzenie.

Zofia Macek w swojej książce „Parafia Szebnie” pisze o tym pomniku: „W miejsce zniszczonego, a postawionego w 1910 r. w 500 – lecie zwycięstwa grunwaldzkiego dębowego krzyża przy trakcie z Szebni do Zimnej Wody, w 1926 r. ustawiono nowy, żelazny krzyż przy trakcie z Szebni do Moderówki. Krzyż ten został uroczyście poświęcony przez ks. Dutschkę 3 maja 1926 r.”

W tamtym czasie Krzyż był dla mieszkańców Parafii Szebnie ważnym miejscem spotkań patriotycznych. Jak podaje Z. Macek we wspomnianej publikacji pod Krzyżem Grunwaldu odbywały się patriotyczne uroczystości. Za czasów proboszcza szebieńskiego księdza Edmunda Dutschki (proboszcz od 1908 do 12 lipca 1938 roku) do tradycji przeszło uroczyste obchodzenie święta 3 Maja. Po uroczystym nabożeństwie wierni pod przewodnictwem ks. Dutschki, śpiewając pieśni maryjne udawali się pod Krzyż Grunwaldzki.

Obecnie pomnik został odnowiony oraz uprzątnięto jego otoczenie.

Wojciech Piękoś

SŁOWA KLUCZOWE