Informacje

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu jasielskiego

W związku ze wzrostem stanu wód w rzekach oraz niekorzystną prognozą w zakresie hydrologii, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie informuje, że w dniu 28.07.2010r. od godz. 6.00 na terenie powiatu jasielskiego w tym gminy Skołyszyn obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Prosimy o podjecie natychmiastowych działań zmierzających do zabezpieczenia budynków mieszkalnych, miejsc pracy, urządzeń oraz środków transportowych. O podjętych działaniach, potrzebach prosimy informować Urząd Gminy w Skołyszynie tel. 13 4491062.

Stanisław Święch

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu jasielskiego”