Informacje

Ruina w centrum miasta przestanie straszyć?

Radni miejscy zmienili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy 3-go Maja w Jaśle. Dzięki zmianie zapisów, w budynku byłego przedszkola kolejowego będzie mógł powstać obiekt hotelowy z minimum sześćdziesięcioma miejscami noclegowymi.

Ryszard Pabian. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Ryszard Pabian, zastępca burmistrza Jasła.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Dotychczasowe zapisy planu tego terenu nie pozwalały na realizację takiego obiektu. W związku z planami jakie mamy, chcemy, aby tam powstał obiekt hotelowy. Zresztą tego typu zainteresowanie pojawia się również ze strony inwestorów, więc zarówno wychodzimy naprzeciwko ich oczekiwaniom, jak również uwzględniamy nasze potrzeby jako miasta. – wyjaśnia Ryszard Pabian, zastępca burmistrza Jasła.

Budynek po byłym przedszkolu kolejowym przy ulicy 3-go Maja nie jest najlepszą wizytówką centrum blisko czterdziestotysięcznego miasta. Od wielu lat niszczeje, a jego zdewastowane mury grożą zawaleniem. Dopiero pod koniec 2008 roku, po „przepychankach” pomiędzy dotychczasowym właścicielem, czyli Polskimi Kolejami Państwowymi, a władzami Jasła, przeszedł na własność miasta.

Sprawa przedszkola kolejowego ciągnie się lata. W tej chwili ten budynek straszy, to jest bardzo przykra wizytówka dla naszego miasta. – mówi Stanisław Zając s. Antoniego, radny Rady Miejskiej Jasła.

Teraz pojawiły się plany na zagospodarowanie całego terenu. Miasto chce, aby powstał tu obiekt hotelowy o wysokości nie większej niż cztery kondygnacje nadziemne, w którym docelowo znajdzie się minimum sześćdziesiąt miejsc noclegowych. Jego wykonawcą mógłby zostać prywatny inwestor. Jak dodaje zastępca burmistrza, w tej chwili nie brakuje na rynku przedsiębiorców, którzy są zainteresowani tym miejscem.

W tej chwili będziemy przygotowywać uchwałę w sprawie sprzedaży tej działki, bo takowa uchwała musi być. Natomiast informacja o takim terenie inwestycyjnym została „zawieszona” na stronach, na których publikujemy tego typu ogłoszenia i rzeczywiście jest zainteresowanie ze strony inwestorów. – dodaje Ryszard Pabian.

Uchwała w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia (nr 59) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE