Informacje

„Darmowe Badania Słuchu” oraz prezentacja wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

Firma „Marmed” będzie przeprowadzać w dniu 13 sierpnia br., od godziny 9.00 do 16.00, akcję bezpłatnego badania słuchu. Badania będą się odbywały na płycie Rynku Głównego w Jaśle w specjalnie przeznaczonym do tego celu Słuchobusie.

Akcja ma na celu ułatwienie osobom niedosłyszącym dostęp do badań słuchu oraz pokazanie najnowszych osiągnięć technologii w dziedzinie protezowania słuchu. Osoby mające problemy ze słuchem często nie korzystają z oferowanych przez akustyków i protetyków bezpłatnych badań, ponieważ jest to dla nich krępujące.

Dzięki tej akcji osoby mogą swobodnie zbadać swój słuch na dwóch testerach szybkiego badania słuchu na zewnątrz lub przeprowadzić nieco dokładniejsze badanie audiometryczne w środku pojazdu- „Słuchobusie”. Można przy tej okazji zasięgnąć porad specjalistów w dziedzinie słuchu oraz ochrony przed hałasem.

Ponadto integralną częścią akcji będzie pokaz wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, jak również produktów specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego prezentowanych przez firmę Life + Sp. z o. o.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE