Informacje

Nielegalny przejazd rowerzystów przez tereny Magurskiego Parku Narodowego

Dnia 19 sierpnia 2010 roku na terenie Magurskiego Parku Narodowego pracownicy Służby Parku Narodowego zatrzymali kilkudziesięciu rowerzystów poruszających się poza szlakami rowerowymi. Okazało się, że są oni uczestnikami Rajdu rowerowego TransCarpatia http://transcarpatia.com/pl.html.

Logo Magurskiego Parku Narodowego
Logo Parku

Organizacja tego Rajdu w żaden sposób nie została uzgodniona z Dyrekcją Parku, choć jest to wyraźny wymóg art. 15 ust.1 pkt 27 ustawy o ochronie przyrody. Tymczasem trasa Rajdu przebiegała przez strefy ochronne kilku gatunków zwierząt chronionych i po granicach obszarów ochrony ścisłej Parku Narodowego.

Na mapach, które posiadali uczestnicy Rajdu, nie zaznaczono granic Magurskiego Parku Narodowego, w związku z czym wielu uczestników mogło nie wiedzieć, że wjeżdża na obszar chroniony.

Organizator podczas rozmowy z pracownikiem MPN stwierdził, że nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny wjazd uczestników na tereny Parku a rowerzyści samowolnie wjechali na tereny chronione. Ponadto organizator stwierdził, że interwencja pracowników MPN spowodowała zakłócenia przebiegu rajdu.

Nasuwają się pytania:
– czy realizacja szczytnych idei jakimi kieruje się ta impreza winna być realizowana z uszczerbkiem dla przyrody tego regionu,
– czy tak winna być prowadzona promocja walorów turystycznych terenów przez który przejeżdżają rowerzyści,
– czy w tak ciekawej imprezie warto zbierać negatywne wrażenia wynikające z naruszenia prawa i z interwencji Służby Parku Narodowego,
– a może prywatny interes wziął górę nad szczytnymi ideami?

(Magurski Park Narodowy)

SŁOWA KLUCZOWE