Informacje

Samorząd Jasła planuje rewitalizację Ogródka Jordanowskiego i Pałacu Sroczyńskich

Władze Jasła przygotowują wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Partnerami inwestycji szacowanej wstępnie na ponad osiem milionów złotych mają być również: samorząd województwa podkarpackiego oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Projekt zakłada rewitalizację parku krajobrazowego otaczającego zabytkowy neogotycki pałacyk rodziny Sroczyńskich, w którym obecnie znajduje się siedziba Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla, rewitalizację zewnętrznych elementów budynku oraz jego zewnętrzną iluminację.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Neogotycki pałacyk rodziny Sroczyńskich w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Przebudowie ulegnie również zdewastowane asfaltowe boisko, służące młodzieży do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Całkowity koszt tej części projektu wynosi około 1,2 miliona złotych. Piętnaście procent kosztów miałby ponieść samorząd województwa podkarpackiego, który jest organem prowadzącym placówkę, a jednocześnie właścicielem terenu.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Zdewastowane boisko asfaltowe przy Medycznej Szkole Policealnej.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Stosowna uchwała o przystąpieniu województwa podkarpackiego na zasadzie partnerstwa do projektu ma być przedmiotem dyskusji na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa.

Zmianie ulegnie również wygląd Ogródka Jordanowskiego. W miejscu, gdzie znajdują się dwa nieczynne baseny kąpielowe, ma powstać nowoczesny skatepark dla młodzieży. Projekt został opracowany w 2006 roku jeszcze przez poprzednie władze miasta, jednak nie uzyskał dofinansowania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Mechanizmu Norweskiego. Obecnie samorządowcy sięgają po pomysł poprzedników, który miał być wizytówką naszego miasta.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
W miejscu nieczynnych basenów ma powstać skatepark.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar (x2)

Projekt opracowany przez władze Jasła polega w szczególności na zagospodarowaniu otwartych i ogólnodostępnych placów zabaw (wraz z nawierzchnią i dojściem do placu) na terenie miasta. Stąd otwarty konkurs na partnerów, którymi mogą być: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Termin składania ofert mija 27 sierpnia 2010 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ma być ogłoszony na przełomie sierpnia i września br.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Neogotycki pałacyk rodziny Sroczyńskich w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
W tym miejscu powstanie nowoczesny skatepark dla młodzieży.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Samorząd Jasła planuje rewitalizację Ogródka Jordanowskiego i Pałacu Sroczyńskich”

  1. Obecnej władzy nie stać nawet na własne pomysły przed nadchodzącymi wyborami więc odgrzebują przygotowane przez poprzedników. A przecież podobno poprzednia władza była be.