Kultura | rozrywka | edukacja

Żeby Polska była Polską. 30 lat Solidarności (wystawa)

W 2010 r. mija 30 lat od pamiętnego sierpnia 80., porozumień gdańskich i rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wówczas Solidarność rozpalała serca i umysły milionów Polaków, dając nadzieję wolności i przemian demokratycznych. Dziś, choć obrosła legendą, budzi równie duże emocje wśród zrzeszonych niegdyś członków.

Zapowiedź wydarzenia

Niewątpliwie masowy, oddolny ruch społeczny był początkiem drogi do wolności. ”Solidarność” w wymiarze jedności narodu, zaangażowania i wielkiej odwagi w czasach zniewolenia jest symbolem i powodem do dumy. Poprzez wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej chcemy świadków tamtych wydarzeń zabrać w podróż sentymentalną a pokoleniom urodzonym w wolnej Polsce przedstawić świadectwa narodzin ruchu wolności.

Zdjęcia, relacje czołowych, jak i zwykłych członków ”Solidarności”, przybliżą atmosferę tamtych dni, pełnego napięcia oczekiwania i nadziei na lepsze jutro. Świadectwa archiwizowane w ramach projektu „historii mówionej” dają subiektywny obraz minionej rzeczywistości. Przypominamy 21 postulatów sierpniowych, hasła ”Solidarności” będące nośnikiem żądań robotniczych, dziś oczywistych, kiedyś tak problematycznych. Zachęcając do konfrontacji z legendą ”Solidarności” pokazujemy różne źródła informacji, bo jest ich wiele. Zarówno wirtualne, jak Fenomen Solidarności http://www.solidarnosc.gov.pl/, XX wiek Portal historyczny Ośrodka KARTA http://www.xxwiek.pl/, NSZZ Wszechnica Solidarności http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/, jak i konwencjonalne w postaci książek. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle posiada w swoich zbiorach wybrane pozycje z serii „Monografie” oraz „Relacje i wspomnienia” Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące ”Solidarności”, kroniki ”Solidarności” i stanu wojennego, opracowania i bibliografie drugiego obiegu, wybór biografii Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz, a także zapiski internowanych i poezję ”Solidarności”.

Prezentujemy również dostępne tytuły filmów, zarówno dokumentalnych jak i fabularnych, bo historia ”Solidarności” inspirowała wielu wybitnych twórców. Wajda i jego sztandarowy „Człowiek z żelaza”, „Śmierć jak kromka chleba” Kutza czy „Zabić księdza” Holland, to początek tej listy. Muzyka ”Solidarności” stanowi odrębny rozdział, przypominamy sylwetki bardów ”Solidarności”: Jacka Kaczmarskiego, Jacka Kleyffa, Przemysława Gintrowskiego i innych. Jest jeszcze „bibuła”, na bieżąco komentująca minione wydarzenia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle dysponuje zbiorem wydawnictw drugiego obiegu. Choć większą uwagę zwracamy w kierunku strajku w Stoczni Gdańskiej, nie zapominamy również o Jaśle. Pokazujemy unikatowe plakaty, pocztówki i czasopisma oraz wydawnictwa drugiego obiegu, udostępnione Bibliotece dzięki uprzejmości pani Krystyny Olszewskiej oraz panów Adama Pawlusia i Antoniego Pikula.

Wystawa będzie czynna w holu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle od 11 sierpnia do 12 września:
poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00
sobota 8:00 – 15:00

(MBP Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE