Kultura | rozrywka | edukacja

Jedziemy Ku Wam z gościńcem

W ramach zadania „Jedziemy ku Wam z gościńcem” Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy oraz przedstawicielki KGW z powiatu jasielskiego w dniu 29 lipca br. odwiedziły Skansen-Park Etnograficzny w Sanoku.

Następnie uczestniczki pojechały z „gościńcem” na spotkanie z koleżankami KGW z powiatu leskiego, które odbyło się w Myczkowcach. Podczas pobytu zwiedziły Bieszczadzki Skansen Miniatur Cerkwi i Kościółków oraz zaporę. Uczestniczki  zapoznały się z kulturą polsko – ukraińskiego pogranicza, skupiającą  zabytki z zakresu kultury ludowej – malarstwo ikon, sztuką, rzemiosłem artystycznym i rzeźbą.

Spotkanie z członkiniami KGW powiatu leskiego miało na celu nawiązanie kontaktu i wymiany doświadczeń w pracy społecznej. Odbył się również pokaz i degustacja jadła chłopskiego z regionu jasielskiego i leskiego czyli tzw. „gościniec”. Uczestniczki zapoznały się również ze sztuką przygotowania świątecznego stołu. Podczas wspólnej wieczornej biesiady nie zabrakło także artystycznych występów w wykonaniu amatorskiego kabaretu do którego należą członkinie KGW w Zarzeczu i wspólnych ludowych przyśpiewek.

Projekt ,,Jedziemy ku Wam z gościńcem”, pozytywnie rozpatrzony przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, skierowany został do 50 osób – członkiń Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jasielskiego.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jedziemy Ku Wam z gościńcem”

  1. Super wycieczka i szkolenie edukacyjne w Sanoku i Myczkowcach, za organizację wyjazdu i pomysł na takie regionalne spotkanie pod hasłem „Jedziemy Ku Wam z gościńcem” składamy serdecznie podziękowania dla Pani Marii Gubała i Marii Kozłeckiej. Oby tak dalej. Powodzenia w dalszej społecznej pracy – koleżanki z KGW z gminy Jasło