Informacje

Z ostatniej chwili! Upłynął termin wyłączności negocjacyjnej LENTEXU

Przed chwilą do Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. wpłynęło pismo z Ministerstwa Skarbu Państwa informujące o tym, że we wtorek upłynął bezskutecznie termin wyłączności negocjacyjnej przyznanej spółce LENTEX S.A. w procesie prywatyzacji jasielskiej spółki w związku z wycofaniem się inwestora z warunków wiążącej oferty.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W piśmie sygnowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Krzysztofa Huberta Łaszkiewicza przesłanym na ręce prezesa zarządu LENTEX S.A. Eryka Karskiego czytamy, że Skarb Państwa, który jest właścicielem jasielskiego „Gamratu”, negatywnie odbiera wypowiedzi potencjalnego inwestora odnośnie standingu finansowego Spółki, której akcje pozostają przedmiotem toczących się negocjacji.

„Zarówno prezentowane przez Państwa informacje odnośnie sytuacji ekonomiczno-finansowej, jak również wyrażane na tej podstawie opinie, nie odzwierciedlają istniejącego stanu faktycznego, a przez jednoznacznie negatywny wydźwięk mogą wywołać skutki szkodliwe wobec >>Gamrat<< S.A., jak również szkodzić jej wizerunkowi w odbiorze kontrahentów oraz banków z nią współpracujących. Pomijając, nie dotyczące >>Gamrat<< S.A. przyczyny, które legły u podstaw prezentowanego przez Państwa stanowiska, zwracam się z prośbą o niezwłoczne zaprzestanie tego rodzaju praktyk” – napisał Podsekretarz Stanu Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Ministerstwo Skarbu Państwa w swoim komunikacie podaje faktyczne dane dotyczące kondycji finansowej spółki. Udział Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. na rynku krajowym wynosi w poszczególnych strefach: system rynnowy (20% udziału w rynku), wykładziny obiektowe (40% udziału), systemy instalacyjne PVC (10% udziału), systemy instalacyjne PE (30% udziału).

„Gamrat S.A. od siedmiu lat notuje pozytywny wynik finansowy i tylko rok 2009, z uwagi na ogólnoświatowy kryzys, zakończył się wynikiem odbiegającym od pierwotnie założonego planu, ale również dodatnim. Utrzymano jednak poziom przychodów, a głównym czynnikiem wpływającym na niższy wynik tego roku była charakterystyczna dla czasów kryzysu – zaostrzająca się walka konkurencyjna i wojny cenowe. Od 2003 r. Spółka nieprzerwanie osiąga zyski. W ostatnim pięcioleciu (tj. w latach 2005–2009) Spółka wypracowała łącznie 43 miliony zysku netto, z którego 18 mln, w formie dywidendy zostało przekazane akcjonariuszowi. W latach 2005-2009 wartość poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych stanowiła kwotę 80 milionów zł.” – czytamy w komunikacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V Ministerstwa Skarbu Państwa.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Z ostatniej chwili! Upłynął termin wyłączności negocjacyjnej LENTEXU”

  1. W związku z kryzysem i zmniejszeniem ilości zamówień pierwsze półrocze było na minus. (straty od stycznia do maja) czerwiec już ok. Lipiec ponad plan wszystko wskazuje, ze sierpień i wrzesień też będą wyjątkowo korzystne co pozwoli zniwelować stratę i wyjść na plus. Gamrat poradził sobie z kryzysem i to bez żadnych „inwestorów” 

  2. A dlaczego w tekscie art. nic nie napisali o 2010, tylko o latach ubieglych? Jakie wyniki osiagnela spolka np. za pierwsze półrocze 2010?

  3. Jak na razie wielki plus dla obecnego rządu, a co dalej? My chcemy godnie żyć i pracować. Masz zakład to najstarszy zakład na terenie Jasła, z tradycjami i osiągnięciami, gdzie pracowały nasi rodzice a nawet dziadkowie. Dający POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA dla tysięcy ludzi. A jesteśmy jednym z nielicznych, którzy nie dali się kryzysowi. Dzięki dla tych co robili wszystko by nie sprzedać zakładu za bez cen