Informacje

Miasto chce poprawić wizerunek jasielskich Romów za środki zewnętrzne

Miasto Jasło przystąpiło do realizacji zadania pod nazwą „Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów”. Projekt będzie realizowany od listopada i potrwa do grudnia przyszłego roku. Koszt to 791 275 złotych. Co ważne – zadanie nie uszczupli miejskiego budżetu.

Dni Kultury Romskiej
Od dwóch lat w Jaśle organizowane są
Dni Kultury Romskiej.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w piętnastu procentach z budżetu państwa. Dzięki temu będziemy realizować projekt, który mamy nadzieję, że wprowadzi pozytywne działania dotyczące Romów. Zależy nam na tym, aby całość społeczności jasielskiej mogła wzrastać. – podkreśla Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

W ramach zadania przewiduje się: przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w świetlicy dla dzieci romskich i polskich o charakterze integracyjnym (zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno-muzyczne, zajęcia informatyczne) oraz kursów i szkoleń zawodowych dla przedstawicieli społeczności romskiej z terenu miasta. Część uzyskanego dofinansowania pozwoli też na zakup dodatkowego wyposażenia do świetlicy. Z projektu skorzystają zarówno dzieci i młodzież, jak też osoby dorosłe.

Projekt skierowany jest wyłącznie do społeczności romskiej. Będą to osoby typowane przy współpracy zarówno pracowników zajmujących się współpracą ze społecznością romską, jak również z osobami, które będą przedstawicielami tej społeczności. – mówi Krzysztof Haluch z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta w Jaśle.

W Jaśle mieszka liczna grupa Romów. Społeczność ta charakteryzuje się bardzo niskim poziomem wykształcenia, złą sytuacją materialną i brakiem kwalifikacji, niskimi dochodami i niską aktywnością obywatelską. Wszystkie te czynniki prowadzą do wykluczenia społecznego Romów z ich najbliższego otoczenia.

Według Marii Kurowskiej realizacja projektu „przyczyni się do niwelacji niekorzystnych zjawisk społecznych i w sposób znaczący wpłynie na integrację i aktywizację zawodową społeczności romskiej w Jaśle”.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Miasto chce poprawić wizerunek jasielskich Romów za środki zewnętrzne”