Informacje

Dbają o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego jego najmłodszych uczestników

Józef Folcik, były dyrektor Rafinerii Jasło S.A. a obecnie szef PGE Energia Odnawialna Oddział Solina został dzisiaj odznaczony Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. O nadanie tak zaszczytnego wyróżnienia wystąpiło koło TPD działające przy Jasielskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego.

Według inicjatorów uhonorowania odznaką Józefa Folcika, dał on się poznać jako człowiek o dobrym sercu, szczególnie dla najmłodszych. Dbał o bezpieczeństwo w ruchu drogowym dzieci i nie tylko. Troska o bezpieczeństwo dzieci miała miejsce nie tylko w tych szkołach, w których Rafineria Jasło miała patronat, ale wspierał też materialnie i finansowo Dom Dziecka w Wolicy.

Od 1998 r. wspierał działalność statutową Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, a tym samym mogliśmy wspólnie organizować wiele przedsięwzięć na różnych płaszczyznach, które dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży. – podkreślił Józef Biernacki, prezes JKMiRD. – Wspomnę tu takie działania jak: wsparcie wydania kodeksu rowerzysty i motorowerzysty w 2000 i 2001 r., które to otrzymały dzieci w powiecie jasielskim bezpłatnie, plansze znaków drogowych dotarły do każdej szkoły w powiecie i do dziś dzieci z nich korzystają, albo realizacja corocznie akcji „Widzę i jestem widziany”.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Józef Folcik. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Józef Folcik zaangażował się również w budowę miasteczka ruchu drogowego w Jaśle, obejmując funkcję zastępcy przewodniczącego społecznego komitetu zajmującego się tą inwestycją. Jako prezes Rafinerii Jasło przekazał pierwsze środki finansowe na realizację długo oczekiwanego przez najmłodszych mieszkańców naszego miasta przedsięwzięcia. Wspierał również budowę podobnego obiektu na terenie powiatu brzozowskiego.

Jego postawa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród jego najmłodszych uczestników została dostrzeżona już wcześniej. Został wyróżniony odznaką Przyjaciel Dziecka oraz srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Z kolei Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci został dziś wyróżniony Adam Smorul, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, na terenie którego zostało wybudowane miasteczko ruchu drogowego.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Adam Smorul. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Jako nauczyciel wiele czasu poświęcił i poświęca dla młodzieży, która od wielu lat bierze udział w Ogólnopolskich Finałach BRD na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim. Zaangażowany był przy budowie MRD, jest aktywnym działaczem JKMiRD i TPD. Udzielał się aktywnie przy organizacji różnych form współpracy z MDK z okazji Dnia Dziecka (rowerowe tory przeszkód). Zgromadził wiele pomocy do edukacji dzieci z zakresu BRD, ale niestety powódź zniszczyła wszystko. Myślę że jego zapał i poświęcenie pedagogiczne przy hojnym wsparciu z zewnątrz pozwoli rychło odbudować zniszczoną klasopracownię. – mówi Józef Biernacki.

Za prace społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, a szczególnie za realizowane przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, działań na rzecz budowy miasteczka ruchu drogowego w Jaśle oraz działań statutowych Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Odznaką Przyjaciel Dziecka zostali wyróżnieni: dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Jerzy Czech, jego zastępca Bogusław Kolarczyk, inspektor ds. BRD w WORD Krosno Dorota Krygowska, zastępca burmistrza Jasła Ryszard Pabian oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

Wręczenie odznaczeń miało miejsce w Jasielskim Domu Kultury, podczas organizowanej przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego konferencji „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”, a dokonali go: Marian Duda – prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dziecka  w Krośnie oraz Zbigniew Dranka – przewodniczący Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dziecka  w Jaśle.

Laureatom odznaczeń życzenia składała m.in. burmistrz Jasła Maria Kurowska, która w tym roku otrzymała Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Maria Kurowska. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

To, co robicie, to nie są działania pozoranckie, to nie jest udawanie. Wszyscy robimy coś konkretnego w bardzo szlachetnej akcji. Dlatego gratuluję wszystkim odznaczonym, którzy mają swój wkład. Gratuluję tym, którzy dostrzegają te działania. Myślę, że to, że dbamy o dzieci, o najmłodszych naszych obywateli, że tak wiele mówimy o bezpieczeństwie w tym mieście, to zasługa zarówno pasjonata naszego miasta pana Józefa Biernackiego, ale zasługa również wielu osób, sponsorów wspomagających tą akcję. – powiedziała pani burmistrz.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE