Kultura | rozrywka | edukacja

Literatura a nowe media (zapowiedź)

3 listopada 2010 r. o godz. 12.30 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wykład dr Piotra Mareckiego „Związki literatury z nowymi mediami” oraz dyskusję poświęconą liternetowi.

Zapowiedź wydarzenia
Zapowiedź wydarzenia

Piotr Marecki – jaślanin, absolwent polonistyki i filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor kulturoznawstwa UJ, adiunkt w katedrze Kultury Współczesnej, pracownik Instytutu Kultury UJ, współtwórca Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej.

Współtwórca i redaktor naczelny interdyscyplinarnego magazynu o nowej kulturze Ha!art, wydawca (m.in. Mariana Pankowskiego, Sławomira Shutego, Michała Witkowskiego), organizator festiwali literackich i sesji naukowych, Prezes Zarządu Fundacji Korporacja Ha!art. Promuje nowe formy i gatunki literackie (powieści hipertekstowe, liberaturę, powieści graficzne).Zajmuje się przede wszystkim współczesną literaturą oraz związkami literatury z nowymi mediami i kinem, a także kulturą niezależną, publikuje w książkach zbiorowych oraz czasopismach m.in. w Kinie, Lampie, Kwartalniku Filmowym, pisze felietony o tematyce kulturalnej do Gazety Wyborczej w Krakowie. Współautor głośnej antologii o młodej literaturze polskiej Tekstylia (2002), redaktor słownika młodej polskiej kultury Tekstylia bis (2006), redaktor książek o liternecie (2002, 2003), autor tomu Pospolite ruszenie (2005) o polskich czasopismach kulturalnych ukazujących się po 1989 roku oraz „historii mówionej” polskiego kina niezależnego (2009).

Liternet – (od literatura i internet) zasięg semantyczny terminu jest bardzo szeroki i obejmuje takie zagadnienia, jak topika internetowa w tradycyjnej literaturze, sieciowe czasopisma literackie, strony autorskie pisarzy i poetów, społeczności liternetowe, hipertekst w literaturze, blogi, książki elektroniczne (e-booki), literacki e-commerce, archiwizacje literatury w internecie, netspeak (specyficzny język używany przez internautów) czy życie literackie w sieci.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Twórcy, Słowa, Obrazy”, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem objęły: VIA – Katolickie Radio Rzeszów i TV Obiektyw.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE