Kultura | rozrywka | edukacja

Muzyka Chopina ubrana w barwy (zapowiedź)

Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z Jasła i powiatu jasielskiego do wzięcia udziału w IV Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W tym roku temat konkursu brzmi: „Muzyka Chopina ubrana w barwy”. Prace przyjmowane będą do 26 bm.

Fot. JDK
Fot. Jasielski Dom Kultury

W Roku Chopinowskim, ogłoszonym w dwusetną rocznicę urodzin tego największego polskiego kompozytora, pragnąc przybliżyć dzieciom i młodzieży jego życie i twórczość, Jasielski Dom Kultury poświęcił tej wybitnej postaci tegoroczną edycję przeglądu plastycznego – mówi Ewa Kusiak, instruktorka plastyki w JDK.

Celem czwartego już konkursu jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci poprzez twórczość plastyczną inspirowaną muzyką Chopina oraz prezentacja i popularyzacja tej twórczości.

Przyjmowane będą prace wykonane indywidualnie, w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, itp.), z wyłączeniem tzw. technik nietrwałych (wyklejanie z użyciem plasteliny, ziaren, traw, usypywanie itp.). Obrazki zostaną ocenione w trzech kategoriach: prac uczniów klas I-III szkół podstawowych, uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalistów. Autorzy najlepszych otrzymają nagrody i wyróżnienia 10 listopada br. o godz. 14 w JDK. Ekspozycja w Galerii JDK będzie czynna od 2 do 30 listopada br.

Szczegółowe informacje o przeglądzie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej JDK: www.jdkjaslo.pl.

***
Poprzednie edycje konkursu cieszyły się ogromną popularnością. Na pierwszą, której temat był dowolny, wpłynęło blisko tysiąc prac z 70 szkół Jasła i powiatu jasielskiego. Prace były tak różnorodne, że organizatorzy postanowili przegląd nieco uporządkować, wprowadzając tematykę. Na kolejne konkursy o tematach: „Namaluję cię ojczyzno” i „Skąd się wzięli anieli” wpłynęło po ponad 600 prac z blisko 50 szkół Jasła i powiatu. Organizatorzy mają nadzieję, że tegoroczny temat spotka się z równie wielkim odzewem.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE