Informacje

Ratujemy jasielską nekropolię

Podobnie jak w roku ubiegłym przed bramą starego cmentarza przy ul. Zielonej spotkamy wkrótce kwestujących. Zbiórka pieniędzy, które przeznaczone zostaną na renowację zabytków jasielskiego cmentarza, odbędzie się 31 października i 1 listopada br.

Kwesta
(Kliknij, aby powiększyć)

Organizatorem kwesty jest Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle, który powstał w październiku ubiegłego roku. Komitet bardzo szybko i prężnie rozpoczął swoją działalność. W roku ubiegłym przeprowadził kwestę, podczas której udało się zebrać 7 tys. zł., następnie tą kwotą wsparł zleconą przez Urząd Miasta renowację XIX – wiecznej figury św. Jana Ewangelisty, wraz z cokołem i tablicą inskrypcyjną. Dodatkowe środki na odnowienie figury uzyskano z licytacji prac Tomasza Kasprzyka oraz z dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej kwesty przeznaczone zostaną na odrestaurowanie posągu Piety z początku XX wieku.

Obecnie przewodniczącą komitetu jest senator Alicja Zając, a przewodniczącą zarządu od początku jego działania jest burmistrz Maria Kurowska.

Pieniądze na odrestaurowanie zabytków cmentarza można wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Bieczu
Oddział w Jaśle
nr konta: 17 8627 1011 1201 0030 3895 0001

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE