Kultura | rozrywka | edukacja

Zwyczaje i tradycje jasielskiej wsi w XX wieku (promocja filmu)

W środę 27 października br w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyła się uroczysta premiera filmu „Zwyczaje i tradycje jasielskiej wsi w XX wieku”. Wydarzenie zgromadziło sporą grupę widzów, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych duchowieństwa i instytucji kulturalno – oświatowych.

Fot. Organizatorzy
Projekcja filmu

Dokument obrazujący tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe jasielszczyzny został nakręcony w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy.

Całość zadania współfinansowana została przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz SRKLZJ. Film powstał dzięki współpracy wielu wolontariuszy, ludzi dobrej woli, głównie przedstawicieli KGW, regionalistów i członków Stowarzyszenia.

Nagranie przedstawia pracę mieszkańców wsi, na roli i w gospodarstwie, w zależności od zmieniających się pór roku. Podział na wiosnę, lato, jesień i zimę doskonale obrazuje lokalne obyczaje i tradycje, prace polowe, i w obejściu, a także gwarę, i przyśpiewki ludowe, które nieodłącznie temu towarzyszyły.

Aktorzy – amatorzy to przedstawiciele SRKLZJ oraz członkinie KGW z gmin Jasło i Dębowiec. Terenem realizacji filmu były miejscowości Osobnica, Trzcinica, Zarzecze i Dębowiec.

Dokument jest kontynuacją wydanej w lipcu 2010 r. książki „Kobiety jasielskiej wsi w XX w.” i stanowi nieodłączną całość. Publikacja jest pracą zbiorową osiemdziesięciu autorek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu jasielskiego, pod kierunkiem G. Szerląg, w opracowaniu E. Polak, nad którą pracowali także bibliotekarze z GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

W obu wydawnictwach wykorzystano wiersze poetek regionalnych. W filmie zaś fragmenty utworów M. Bielamowicz, M. Kurowskiej i M. Tomasik.

Na uroczystości nie zabrakło także poczęstunku. Tradycyjne wiejskie jadło m.in.: proziaki, chleb, ser biały, masło czy maślankę przygotowały członkinie KGW z terenu Gminy Jasło

Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i Zespół Szkół w Trzcinicy.

Prezes SRKLZJ i Pracownicy GBP składają szczególne podziękowania Dyrekcji i pracownikom ZS w Trzcinicy za pomoc w realizacji spotkania.

Agnieszka Jeleń

SŁOWA KLUCZOWE