Kultura | rozrywka | edukacja

„Pocztówka do świętego Mikołaja” (zaproszenie)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle chcąc pobudzić wyobraźnię i aktywność twórczą dzieci i młodzieży ogłasza konkurs „Pocztówka do Świętego Mikołaja”. Konkurs plastyczny, którego uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się w grudniu 2010 roku, umożliwi dzieciom i młodzieży z powiatu jasielskiego zaprezentowanie swojego talentu.

Zapowiedź wydarzenia
Zapowiedź wydarzenia

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Jasła i powiatu jasielskiego. Pocztówki do Świętego Mikołaja wykonać należy dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A5. Prace należy składać w Oddziale dla Dzieci lub filiach MBP w Jaśle do 30 listopada 2010 roku.

Fundatorem nagród dla laureatów konkursu jest Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

Regulamin konkursu dostępny jest w Oddziale dla Dzieci MBP w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło (tel.: 13 446 26 02) oraz na stronie internetowej: www.mbp.jaslo.pl.

Załączniki:
Oświadczenie
Regulamin konkursu

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE