Kultura | rozrywka | edukacja

Podłaźniczki i gody czyli „Michalina” o zwyczajach świątecznych

9 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”. Było to spotkanie adwentowo – bożonarodzeniowe z elementami anielskiej poezji.

Fot. MBP w Jaśle
Fot. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Prezes Klubu Maria Tomasik przedstawiła krótki rys historyczny obyczajów adwentowych i świątecznych regionu jasielszczyzny. Sięgnęła w głęboką przeszłość zwyczajów Adwentu i Bożego Narodzenia. Z jej krótkiego wykładu można się było dowiedzieć, co to były „gody” oraz „podłaźniczki”. W swojej opowieści przeszłość zderzyła ze współczesnością, która niestety nie jest taka odświętna. Strażnikiem starych obyczajów wg niej są w dalszym ciągu Koła Gospodyń Wiejskich. Może w trochę bardziej nowoczesnym kształcie, ale jednak czuwają nad pielęgnowaniem świątecznych tradycji.

A stół dziś bardzo odświętny
Białym nakryty obrusem
Na nim opłatek i siano
A wieczór wigilią zwany

(M. Tomasik)

Następnie poetki: Z. Goleń, M. Homlak, B. Rodak, J. Trznadel czytały wiersze o aniołach, które w swojej wymowie były refleksyjne, dowcipne a wiersz B. Rodak o Św. Mikołaju” jak zwykle arcyhumorystyczny. Obecna na spotkaniu hafciarka T. Macek opowiedział o aniołach i madonnach tworzonych przez siebie techniką pergaminową.

Klub przedstawił swoje plany na przyszły rok. Jednym z punktów programu było opracowanie tournee po powiecie jasielskim, aby promować twórczość ludową. Kolejne styczniowe spotkanie Klubu odbędzie się w Święcanach.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa umieszczona w holu Biblioteki. Wyeksponowane zostały na niej prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie plastycznym „Pocztówka do Świętego Mikołaja” oraz anioły wykonane przez twórców ludowych. Zamieszczone na niej zostały również wiersze o tematyce anielskiej autorstwa poetek jasielskich.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE