Informacje

Stypendyści premiera odebrali dyplomy

244 uczniów z podkarpackich szkół otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na rok szkolny 2010/2011. W gronie najlepszych prymusów znalazło się czternastu przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego.

Są to: Jolanta Niziołek (Technikum nr 2 w Zespół Szkół nr 2), Agnieszka Stodolak (Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach), Monika Szafarz (Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Trzcinicy), Aneta Knap (Technikum w Zespole Szkół w Trzcinicy), Bartłomiej Ochałek (Zespół Szkół Technicznych), Mateusz Przewoźnik (II Liceum Ogólnokształcące), Wojciech Bosak (I Liceum Ogólnokształcące), Paulina Palar (IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4), Agata Ziobrowska (IV Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 4), Patrycja Lepucka (Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 4), Paweł Łagan (Technikum w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie), Paweł Miśkowicz (Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych), Dominika Wojtunik (Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3), Michał Nowosielski (III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3).

Dzisiaj w Rzeszowie odebrali z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa okolicznościowe dyplomy. Za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie od września do czerwca dostaną z budżetu państwa 258 złotych miesięcznie. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: pierwsza – do 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga – do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Stypendyści premiera odebrali dyplomy”

  1. Nie znasz przepisów Kamciu, że się tak cieszysz? Stypendium premiera dostaje jeden uczeń z jednej szkoły. I liceum jest jedno, a Ekonomik to zespół i posiada kilka szkół, więc dlatego więcej uczniów z ZESPOŁU dostało stypendium. Nota bene, nie mam nic wspólnego z Ekonomikiem, tylko nie lubię szczekających na forum ignorantów.

  2. Brawo Ekonomik !!!! a gdzie to ORŁY Z I LO ??? …czyżby poziom lotów opadł ??TYLKO dobre samopoczucie zostało…