Sport | rekreacja | turystyka

1% podatku dla tradycji, nie urzędu

Każdego roku zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich kibiców i sympatyków drużyn JKS Czarni 1910 Jasło o finansowe wsparcie działalności sportowej jasielskiego klubu.

1 procent podatku dla Czarnych Jasło

W myśl ustawy „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz dowolnie wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Status takiej organizacji nasz klub uzyskał 17 lutego 2005 r., dlatego też zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich kibiców i sympatyków oraz ludzi dobrej woli, aby zamiast fiskusowi, przekazali ten jeden procent na rzecz naszego klubu.

JKS „Gamrat” Czarni 1910 Jasło to jeden z najstarszych klubów piłkarskich na Podkarpaciu, w roku ubiegłym obchodził jubileusz 100-lecia istnienia, stąd przekazanie symbolicznej kwoty 1% podatku (nieważne czy kilka, czy kilkadziesiąt złotych) byłoby miłym gestem wobec naszego zasłużonego seniora.

W 2010 roku dzięki państwa dobrej woli i uprzejmości otrzymaliśmy kwotę 4.598,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Serdecznie dziękujemy wszystkim za dotychczasową pomoc finansową.

Dane dla wypełnienia PIT-a 37 (część H)
124. Numer KRS:
0000122238
125. Wnioskowana kwota 1 % podatku

Podatnicy, którzy wypełnią część H, w poz.126 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz.127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.125. W poz.128 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

(Czarni Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE