Sport | rekreacja | turystyka

Zarząd Powiatu w Jaśle przyznał okresowe stypendia sportowe

Zarząd Powiatu w Jaśle przyznał okresowe stypendia sportowe. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego wystąpiły kluby sportowe, których członkami są zawodnicy reprezentujący w ostatnich dwóch latach klub sportowy, aktywnie uczestniczący w szkoleniu sportowym, wykazujący się nienaganną postawą sportową, a w szczególności przestrzegający zasad fair play we współzawodnictwie sportowym. Zawodnik otrzymujący stypendium sportowe powinien być wolny od nałogów, propagować kulturę fizyczną i zdrowy styl życia.

Herb powiatu jasielskiego

Obligatoryjnym warunkiem, który musiał spełniać stypendysta był średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny, który nie mógł przekroczyć kwoty 504,00 zł. Ważnym elementem przyznania stypendium były osiągnięcia sportowe. Stypendystą mogła być osoba, która uczestniczyła w mistrzostwach polski lub turniejach międzynarodowych, w rozgrywkach ligowych organizowanych przez związki sportowe lub w turniejach, w których udział brali zawodnicy klubów sportowych z co najmniej 3 powiatów.

O stypendia sportowe dla zawodników klubów sportowych złożonych zostało 42 wnioski, z czego 5 wniosków przedstawił Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło, 16 Jasielski Klub Sportowy „Rafineria – Czarni 1910″, 17 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik – Trzcinica” oraz 4 Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.

Zarząd dokonując podziału stypendiów sportowych uznał, że ich wysokość powinna być uzależniona od osiągnięć poszczególnych zawodników. Stąd też podzielono wszystkie osoby ubiegające się o stypendium na trzy grupy. W pierwszej grupie znalazło się 4 osoby, które jak wynika z przedstawionych Zarządowi osiągnięć, zasługują na najwyższe i najdłuższe finansowe wsparcie. Sportowcy z tej grupy osiągali indywidualne wysokie wyniki sportowe, brali udział w zawodach mistrzowskich rangi międzynarodowej i krajowej, są w kadrze Polski – powiedział Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

W drugiej grupie osób, które uzyskały stypendia sportowe znalazło się 24 osoby, a w trzeciej 14.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE