Kultura | rozrywka | edukacja

Zimowe ptakoliczenie w Foluszu (zapowiedź)

W niedzielę 30 stycznia br. na terenie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu odbędzie się Zimowe Ptakoliczenie.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Zimowe Ptakoliczenie jest coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim „Big Garden Birdwatch”. Odbywa się, podobnie jak jego brytyjski odpowiednik, zawsze w ostatni weekend stycznia. Nie ma żadnych ograniczeń dla chcących uczestniczyć w liczeniu – każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park.

My także przyłączamy się do tej akcji i liczyć będziemy ptaki, które w godzinach od 10 do 13.30 spotkamy na terenie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. Poza tym przejdziemy szlakiem na Diabli Kamień, wraz z towarzyszącym nam Sławomirem Czyżowiczem ornitologiem amatorem, który opowie o niezwykłym świecie ptaków – zachęca Katarzyna Dedo, wolontariusz animator przyrody z ramienia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Zimowe Ptakoliczenie to jeden z elementów projektu „Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych” współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowany jest do osób, które zamieszkują obszary Natura 2000 lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego tych terenów oraz zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody.

Więcej informacji na temat Zimowego Ptakoliczenia w Foluszu można uzyskać pod nr telefonu:13 44 67 298. Zgłoszenia chętnych (mile widziane są osoby w każdym wieku) przyjmowane będą do 24 stycznia br. Zbiórka grupy odbędzie się 30 stycznia o godz. 10 na Foluszu przy bramie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej na terenie Młodzieżowego Dom Kultury w Jaśle, który jest współorganizatorem tej akcji. Wszyscy którzy znajdą się w tym czasie na Foluszu także mogą przyłączyć się do Zimowego Ptakoliczenia.

Zimowe Ptakoliczenie, podczas którego zlicza się ptaki spędzające zimę w sąsiedztwie ludzkich siedzib, odbywa się już w Polsce po raz siódmy.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Zimowe ptakoliczenie w Foluszu (zapowiedź)”