Informacje

Magistrat przypomina: posprzątaj po swoim psie

Przypominamy, że w Jaśle trwa akcja „Posprzątaj po swoim psie”, której organizatorem jest Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta w Jaśle.

Posprzątaj po swoim psie

Akcja jest prowadzona od 2008r. wspólnie z młodzieżą z jasielskich szkół i ma ona charakter edukacyjny. W ramach akcji zostały zakupione pakiety sanitarne, tabliczki informacyjne, ulotki i plakaty promujące przedsięwzięcie. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich posiadaczy czworonogów do dbania o czystość naszych ulic i skwerów.

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła” właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania pozostawionych przez nie nieczystości. Obowiązek ten dotyczy wszystkich terenów użyteczności publicznej. Pakiety sanitarne za odpłatnością można nabyć w sklepach zoologicznych, a zebrane nieczystości należy wyrzucić do najbliższego ogólnodostępnego kosza.

Każdy posiadacz psa, który zarejestruje swojego czworonoga w Urzędzie Miasta w Jaśle (pok. Nr 210 II piętro), oprócz identyfikatora dla psa, zostanie zaopatrzony również w bezpłatny pakiet sanitarny (do odebrania w pok. 306 lub 210 Urzędu Miasta w Jaśle). Zachęcamy wszystkich właścicieli czworonogów do sprzątania po swoich psach. Dajemy w ten sposób wyraz odpowiedzialności za swoich podopiecznych i za wygląd naszego miasta.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE