Informacje

Likwidacji szkół w gminie Osiek Jasielski nie będzie. Przez rok

Nie będzie likwidacji trzech szkół podstawowych w gminie Osiek Jasielski. Przynajmniej przez najbliższy rok, bo o taki okres czasu radni gminni odłożyli proces reorganizacji sieci placówek oświatowych. Najbliższe miesiące mają pozwolić samorządowcom na spójne wypracowanie planu, który pozwoliłby na „załatanie dziury” budżetowej środkami zaoszczędzonymi w wyniku reorganizacji szkół.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Według planów likwidacji miałyby ulec szkoły podstawowe w Mrukowej, do której uczęszcza obecnie 29 uczniów, Załężu (33 uczniów) oraz Świerchowej (45 osób, w tym 10 z oddziału „zerowego”). Dzieci z pierwszej placówki miałyby być przewożone do szkoły w sąsiednich Samoklęsk, natomiast z dwóch pozostałych do Osieka Jasielskiego.

Myśmy, po burzliwych dyskusjach na Komisji Budżetowej i na Komisji Rewizyjnej, zajęli stanowisko, iż najwyższa pora, aby zacząć reorganizację tych placówek z jednego względu: z tego, iż zmniejszyła się diametralnie liczba uczniów, co przekłada się na otrzymywaną subwencję z budżetu państwa, jak również z tego względu, iż dobro dziecka w poszczególnych placówkach powinno być najwyższym wyzwaniem dla samorządu gminnego. Ale również dobro edukacji tych dzieci też powinno być zauważalne przez organ prowadzący. – mówi Mariusz Pykosz, wójt gminy Osiek Jasielski.

Jednak po konsultacjach władz gminy z rodzicami uczniów uczęszczających do placówek, które miałaby dotknąć reorganizacja, wójt podjął decyzję – ku uciesze rodziców – o wycofaniu projektu uchwały w sprawie likwidacji szkół z dzisiejszego porządku obrad Rady Gminy w Osieku Jasielskim.

Myślę, iż radni obecnej kadencji wypracują – wspólnie z wójtem gminy – takie stanowisko na przyszłość, aby rodzice w zdecydowanej większości się z tym pogodzili, bo nigdy nie będzie tak, że nie będzie głosów sprzeciwu, bo są to kwestie bardzo nie popularne, ale myślę, że rola Rady Gminy jest taka, aby jak najwięcej rodziców przekonać, iż te kroki, które będą podejmowane w najbliższym czasie, będą najmniej szkodliwe. – powiedział Mariusz Pykosz.

Samorządowiec podkreśla też, że problemy z finansowaniem gminnej oświaty pojawiły się już we wcześniejszych kadencjach.

Pewnie niektórzy rodzice pamiętają, iż zamiary reorganizacji oświaty na naszym terenie rozpoczęły się jeszcze za naszych poprzedników, czyli w roku bodajże 1995, gdzie już sytuacja w szkolnictwie na terenie naszej gminy wyglądała pod względem finansowym nie najlepiej. – podkreślił Pykosz.

Decyzja o likwidacji szkół została odłożona w czasie o rok. Przez ten czas – w porozumieniu z rodzicami, pedagogami i radnymi – władze gminy chcą podjąć kroki mające na celu wypracowanie oszczędności oświatowych w budżecie.

Rozmowa z Mariuszem Pykoszem, wójtem gminy Osiek Jasielski

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE