Informacje

Rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach

Rada Powiatu w Jaśle na IV sesji podjęła uchwałę o zamiarze rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2011 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Decyzja rady nie wiąże się z likwidacją szkoły a jedynie jest konsekwencją likwidacji od 1 września 2010 r. Liceum Profilowanego w Zespole Szkół. Obecnie w Kołaczycach funkcjonuje jeden typ szkoły, czyli liceum ogólnokształcące. Uchwała rady, o którą wnioskował Zarząd Powiatu ma zatem charakter porządkowy. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraziła Rada Pedagogiczna szkoły oraz nauczycielskie związki zawodowe – wyjaśnia Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Do dnia 31 sierpnia 2010 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach funkcjonowały dwa typy szkoły: liceum profilowane i liceum ogólnokształcące.

Zamiar rozwiązania od roku szkolnego 2011/2012 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach nie spowoduje likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie wchodzącego w skład Zespołu.
Z uwagi na brak zainteresowania kształceniem w Liceum Profilowanym, postępujący niż demograficzny Uchwałą Nr XLIX/327/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2010 z dniem 31 sierpnia 2010 r. zlikwidowano Liceum Profilowane w ZSP w Kołaczycach.

Od września 2011 roku przestanie istnieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, a pozostanie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach”

  1. jak można pisać w tytule rozwiązanie szkoły skoro to tylko zmiana nazwy, kto pisze w starostwie takie mądre artykuły