Informacje

Trudna sytuacja w jasielskim ZMKS

Sytuacja finansowa Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle jest bardzo trudna. Firma zakończyła rok 2010 z zobowiązaniami finansowymi w wysokości nieco ponad 2 miliony złotych.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

ZMKS zakończył rok obrachunkowy 2010 zobowiązaniami: w stosunku do dostawców 614 773,00 zł, w stosunku do budżetu 512 466,00 zł, w stosunku do Urzędu Miasta (należne podatki) 95 980,00 zł, zaległe wynagrodzenia 442 778,00 zł, zwrot dotacji do Urzędu Miasta 45 082,00 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 209 226,00 zł, dotacja do zakupów inwestycyjnych 98 360,00 zł. Łączna kwota tych zobowiązań wynosi 2 018 665,00 zł.

Musimy jednak pamiętać o tym, że w wyniku uchwały RMJ Nr XLVIII/465/97 z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do opłat ulgowych i zwolnionych z odpłatności za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej ZMKS stosuje się dopłaty do ulg. Poza tym obowiązuje uchwała RMJ Nr XXV/202/2008, której przedmiotem było ustalenie stawek dotacji do przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Jasła. Dotacje te ustalają zasadę dopłaty do wozokilometrów. Dopłata do ulg i wozokilometrów spowodowała wypłatę z kasy miasta dla ZMKS w roku 2010 w wysokości 1 668 830,00 zł. Zatem utrzymanie ZMKS za 2010 r. będzie kosztowało podatników łącznie 3 687 495,00 zł – mówi Andrzej Kachlik, zastępca burmistrza miasta Jasła.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Trudna sytuacja w jasielskim ZMKS”

  1. „Dopłata do ulg i wozokilometrów spowodowała wypłatę z kasy miasta dla ZMKS w roku 2010 w wysokości 1 668 830,00 zł.” No to niech radni zlikwidują ulgi dla emerytów i rencistów i znikną dopłaty. Sami je ustalili. Pozostałe zaległości nie są za 2010 lecz za 8 lat wstecz.