Informacje

Zmiany w organizacji starostwa. Wzmocnione „inwestycje” i „pozyskiwanie funduszy”

W Starostwie Powiatowym w Jaśle obowiązuje nowy regulamin organizacyjny. Dokument, opracowany w oparciu o wdrożony w instytucji w ubiegłym roku system zarządzania jakością oparty o normy ISO, wszedł w życie dzisiejszą uchwałą Rady Powiatu.

Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron
Budynek Starostwa Powiatowego. © Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

Nie przewidujemy tutaj żadnej rewolucji, natomiast są zmiany porządkowe – podkreśla starosta jasielski Adam Kmiecik. – Regulamin został podjęty dzisiaj na sesji, więc tak naprawdę od dzisiaj wchodzi w życie. Teraz zarządzeniem starosty trzeba dostosować do tego regulaminu obsadę stanowisk.

Zmiany wprowadzone do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle polegają w głównej mierze na usystematyzowaniu i uporządkowaniu zakresów zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Czego w głównej mierze dotyczą?

W następstwie nowelizacji ustawy o finansach publicznych likwidacji uległy gospodarstwa pomocnicze powiatowych jednostek budżetowych. Dotychczasowe zadania Zakładu Obsługi – Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego w Jaśle przejmie wyodrębniony w Wydziale Organizacji Kadr Referat Administracyjno – Gospodarczy. Ponadto, ze względu na wymóg prawny, w wydziale wyodrębniono stanowisko ds. archiwum zakładowego i stanowisko ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, które dotychczas były samodzielnymi stanowiskami pracy.

Dokument aktualizuje zakres zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego, co wynika z konieczności realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą.

W starostwie powstaną też nowe komórki organizacyjne: w miejsce Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych powstaną dwa odrębne – Wydział Edukacji oraz Wydział Promocji i Spraw Społecznych, a w miejsce dotychczas funkcjonującego Samodzielnego Stanowiska ds. Inwestycji Wydział ds. Inwestycji, w skład którego wejdą Referat Inwestycji i Remontów oraz Referat Zamówień Publicznych. Powstanie także Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy – do tej pory funkcjonowało Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy.

Było to spowodowane czteroletnim doświadczeniem. Głównie szkoły miały problemy z przeprowadzaniem remontów: nie zatrudniają kosztorysantów, nie zatrudniają specjalistów od zamówień publicznych. W związku z tym czasem pojawiały się błędy i żeby na przyszłość tych błędów uniknąć jeden duży wydział w starostwie będzie prowadził te zadania. Reszta to są zmiany dostosowujące do obowiązujących ustaw i zmiany porządkowe. – mówi Adam Kmiecik.

Do starostwa zostanie również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który zajmuje w tej chwili pomieszczenia w obiekcie przy ulicy Modrzejewskiego. Pozwoli to petentom na załatwienie swoich wszystkich urzędowych spraw w jednym budynku.

Starosta jasielski podkreśla, że zmiany w regulaminie organizacyjnym podległej mu instytucji nie przewidują drastycznych zmian we wzroście zatrudnienia.

Raczej będziemy bazować na własnych pracownikach. – podkreśla. – Jeżeli tworzymy te stanowiska do spraw inwestycji w szkołach to wtedy zmniejszy się zatrudnienie w szkołach. Jakieś cząstki etatów odpadną. Nie są to zmiany ukierunkowane na zwiększanie zatrudnienia, na zwiększanie budżetu starostwa, na zwiększanie wydatków na wynagrodzenia. Dzisiaj poszukujemy specjalisty inżyniera budownictwa, najlepiej który zna tematykę samorządową, na stanowisko naczelnika Wydziału Inwestycji. Takie ogłoszenie na pewno  się pojawi, natomiast wszystkie inne stanowiska to będą raczej przesunięcia wewnętrzne pomiędzy jednostkami starostwa, a starostwem.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE