Informacje

Gmina Jasło stawia na kulturę i rekreację: pomagają środki zewnętrzne

Chrząstówka, Trzcinica i Osobnica – w trzech miejscowościach gminy Jasło samorządowcy inwestują w rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej. Z efektów ich pracy mieszkańcy będą mogli częściowo skorzystać jeszcze w tym roku.

Budynek byłej szkoły w Chrząstówce. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Na zdjęciu budynek byłej szkoły w Chrząstówce. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar.

W pierwszej z nich realizowany jest właśnie projekt pod nazwą „Remont i przebudowa ze zmianą użytkowania budynku byłej szkoły w Chrząstówce na budynek rekreacyjno-sportowy plus pochylnia dla niepełnosprawnych przy budynku”. W ubiegłym roku gmina Jasło złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Nowa Galicja” o pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt okazał się na tyle rzetelnie przygotowany, że samorządowcom udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości 70 procent do wartości netto.

Jest to zaadoptowanie budynku na cele kulturalno-społeczne. – mówi Małgorzata Dubiel, sekretarz gminy Jasło. – W tym budynku będzie mieściła się – po tej przebudowie – świetlica młodzieżowa, będą pomieszczenia do małej siłowni, do gimnastyki. Zostaną wykonane łazienki z podziałem dla kobiet i mężczyzn. Najważniejsze, jak każdy obiekt użyteczności publicznej, zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Myślimy, że będzie to cieszyło się dużym zainteresowaniem. Tym bardziej, że w tej miejscowości odbywają się przeróżne turnieje: dwukrotnie w ciągu roku turniej o puchar wójta w tenisie ziemnym i wiele innych atrakcji. Będzie to dla tej miejscowości miejsce spotkań dla starszych, dla działającego koła gospodyń wiejskich i dla młodzieży.

Przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty pod koniec ubiegłego roku. Ze względu na to, że większość prac wykonywanych jest wewnątrz budynku, wykonawca mógł przystąpić do realizacji robót budowlanych jeszcze w zimie. W tej chwili prace są już w zaawansowanej fazie. Zmianie ulegnie również wygląd zewnętrzny obiektu.

Budynek ma charakterystyczną budowę, bo to jest budynek przedwojenny, z pięknym gankiem, z orłem, z datami kiedy został wybudowany. Jedynie zostanie zmieniona elewacja wraz z dociepleniem tego budynku, pokrycie dachowe. Wiele elementów zachowało się w dobrym stanie i nie musi zostać wymienione. Instalacje typu elektryczna, gazowa, kanalizacja to rzecz oczywista, że te wszystkie czynności zostaną wykonane. Zostaną wymienione okna, drzwi. Ogólnie wygląd budynku zostanie utrzymany w takim tonie, w jakim ten budynek jest. – powiedziała Małgorzata Dubiel.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace remontowe mają potrwać do końca lipca bieżącego roku.

Gmina już myśli o kolejnych inwestycjach. W ramach tego samego programu do Lokalnej Grupy Działania został złożony już kolejny projekt, tym razem dla miejscowości Trzcinica. Generalnej przebudowie miałaby ulec scena, na której corocznie odbywa się tu Festiwal Folkloru Karpat wraz z rozbudową zaplecza socjalnego.

W okolicy sceny na trwale będą zamontowane stoliki z zadaszeniem. To wszystko będzie się wpisywało w kościół pw. św. Doroty. Scena będzie pokryta gontem, również charakterystyczną strzechą będzie zabudowa dla miejsc siedzących. – wylicza sekretarz gminy Jasło. – Myślimy, że ten projekt i zagospodarowanie tego miejsca nie tylko będzie służyło samemu Festiwalowi, bo jak spodziewamy się na ten rok, będą organizowane różne inne imprezy, przeglądy nie tylko folkloru.

Kosztorys inwestycji opiewa na ponad 400 tysięcy złotych i został przyjęty do realizacji w latach 2011-2012. – Bardzo dobrze wpisuje się w cele naszej strategii Lokalnej Grupy Działania. Dokumentacja została złożona do Urzędu Marszałkowskiego, który ocenia ją pod kątem formalnym i merytorycznym. – dodaje Małgorzata Dubiel.

Wyniki naboru na dofinansowanie projektów w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” mają być ogłoszone jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.

Najpoważniejszym zadaniem dla rozwoju infrastruktury kulturalnej, jakie stoi przed włodarzami gminy, to budowa pasywnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osobnicy. W lutym ogłoszono przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która obejmuje: projekt architektoniczno-budowlany, projekt wszystkich niezbędnych instalacji, projekt zagospodarowania terenu wraz z miejscami postojowymi dla samochodów, ścieżkami dla pieszych, zielenią, ujęciem wody, drogą wewnętrzną i zjazdem z drogi publicznej oraz projekt aranżacji wnętrza wraz z doborem materiałów wykończeniowych, mebli, kolorów, itp.

Zgodnie z koncepcją w Osobnicy miałby powstać nowoczesny energooszczędny budynek, który byłby najnowocześniejszym tego typu obiektem w powiecie jasielskim. Miałyby się w nim znaleźć: sala wielofunkcyjna na imprezy dla 300 osób, z możliwością adaptacji na różne cele (przyjęcia, konferencje, wystawy), scena z garderobą, zaplecze kuchenne, dwie sale na kółka zainteresowań, magazyny, sanitariaty oraz pomieszczenia techniczno-administracyjne.

Zgodnie z dokumentacją przetargową firma, która wygra postępowanie, jest zobowiązana do wykonania zamówienia do 15 listopada 2011 roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE