Informacje

Jasło w oczach dzieci

Jak nazywa się król, który nadał Jasłu prawa miejskie? Jak wygląda herb Jasła? Czy Jasło ma hejnał? Dzieci wprost przekrzykiwały się, by udzielić poprawnej odpowiedzi na zadawane im pytania, odnoszące się do naszego miasta. Trzeci wykład, który tym razem dotyczył Jasła w historii i legendzie, 26 marca na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym poprowadził historyk Mariusz Świątek.

Wykład Mariusza Świątka na Juniwersytecie. Fot. UMJ

Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Założyliśmy, że tematyka wykładów powinna być różnorodna, tak aby dzieci mogły poznać zagadnienia z wielu dziedzin. Bardzo istotne jest to, aby dzieci znały historię swojego miasta, ale trzeba opowiedzieć im o niej w sposób przystępny i ciekawy. Dzieci słuchały hejnału, dotykały skamieniałości, które zostały znalezione w naszym regionie, poznawały Jasło z innej strony – mówi Małgorzata Forystek, koordynator projektu.

W tym samym czasie kiedy odbywały się zajęcia dla małych studentów ich rodzice i opiekunowie mogli uczestniczyć w jasielskiej inauguracji Narodowego Dnia Życia, który w tym roku przebiega pod hasłem „Pamiętaj, dajesz przykład” – wykład poprowadziła Marta Kielar, psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jaśle.

Kolejny wykład na Juniwersytecie odbędzie się 9 kwietnia, a dzieci dowiedzą się „Skąd się biorą pieniądze w banku?”, zajęcia poprowadzi Dariusz Warchoł, bankowiec. Rodzicom i opiekunom dzieci psycholog Anna Gorczyca-Świędrych przedstawi wpływ mediów i gier komputerowych na rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy to edukacyjny projekt polegający na zabawie dzieci w studiowanie, realizowany przez Miasto Jasło w ramach Programu „Postaw na rodzinę”. Partnerami projektu są: Powiat Jasielski, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Wł. Findysza, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Nowy Styl Group Sp. z o.o. Patronat nad projektem sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Bezpłatne zajęcia na Juniwersytecie odbywają się 1-2 razy w miesiącu w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle. Projekt współfinansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu „Postaw na rodzinę”.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.juniwersytet.pl.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE