Informacje

Kursy ZMKS przewożące dzieci i młodzież na terenie Gminy Jasło pozostają

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W związku z planowaną likwidacją kursów Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle na liniach obsługujących obszar Gminy Jasło, 30 marca w Osobnicy odbyło się spotkanie zorganizowane przez mieszkańców tej miejscowości.

Planowana likwidacja kursów ZMKS spowodowana była brakiem reakcji na styczniową propozycję, by na terenie Gminy Jasło samorząd gminy dopłacał 50 % do biletów miesięcznych dzieciom i młodzieży szkolnej.
Na spotkanie zaproszeni zostali: Jan Lazar, zastępca wójta Gminy Jasło, Andrzej Kachlik, zastępca burmistrza Jasła, Piotr Wojnarowicz, dyrektor ZMKS, Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Bogusław Kręcisz, przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego, a także radni powiatowi i gminni z terenu Osobnicy.

W wyniku spotkania Stanisław Pankiewicz, wójt Gminy Jasło zawarł dzisiaj (31 marca br.) z Andrzejem Kachlikiem, zastępcą burmistrza Jasła porozumienie, w którym zobowiązał się do przedstawienia Radzie Gminy Jasło propozycji umożliwiających dopłatę do biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Jasło.

W związku z zawartym porozumieniem podjęta wcześniej decyzja o likwidacji kursów przewożących dzieci i młodzież szkolną na terenie Gminy Jasło została cofnięta.

Oznacza to, że od 1 kwietnia nadal będą kursować autobusy na liniach obsługujących Gminę Jasło. W związku z brakiem reakcji z innych gmin decyzja o zawieszeniu kursów na pozostałych obszarach zostaje utrzymana.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE