Informacje

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Jaśle oraz Nowym Żmigrodzie

Dwie placówki medyczne: Szpital Specjalistyczny w Jaśle oraz Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie wygrały ogłoszony przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie konkurs na świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu jasielskiego.

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Zgodnie z kontraktem jasielski szpital będzie świadczył usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Jasła oraz gmin: Jasło, Brzyska, Kołaczyce, Skołyszyn i Tarnowiec, natomiast ośrodek zdrowia w Nowym Żmigrodzie dla pacjentów z gmin: Nowy Żmigród, Krempna, Dębowiec oraz Osiek Jasielski.

Świadczenia te realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie lub w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. – informuje na swojej stronie internetowej Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE