Informacje

Pierwsza ewaluacja w powiecie

Jasielski „Ekonomik” czyli Zespół Szkół nr 4 w Jaśle jest pierwszą szkoła ponadgimnazjalną, która została poddana ewaluacji zewnętrznej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Ekonomik

Ewaluacja to nowa forma wizytacji szkół, której celem jest ocena spełnienia wymagań określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – jako „poziom realizacji polityki oświatowej państwa polskiego”. Cechą ewaluacji jest to, że oceny szkoły dokonuje zespół wizytatorów, posługując się narzędziami badawczymi opracowanymi przez MEN i obowiązującymi w całej Polsce. Ma to zapewnić obiektywną i rzetelną ocenę. Szkoły mogą uzyskać ocenę wg obowiązującej skali: A, B, C, D lub E, przy czym ta ostania jest stosowana wobec tych szkół, które nie wywiązują się z realizacji polityki oświatowej państwa. Ocena „D” gwarantuje, że ta polityka jest w pełni realizowana. Wyższe oceny stosowane są wobec szkół, które znacznie przewyższają ustanowiony przez MEN stopień wymagań.

W Zespole Szkół nr 4 w Jaśle ewaluacja trwała 3 tygodnie, gdyż były badane jednocześnie trzy typy szkół wchodzące w jego skład czyli: IV Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Profilowane oraz Technikum nr 4, a każdy z typów szkół uzyskał po 6 ocen cząstkowych określających stopień spełnienia szczegółowych wymagań. Uzyskując w poszczególnych szkołach Zespołu pięć ocen „A” oraz jedną „B”, „Ekonomik” wszedł do elitarnego grona szkół, nie tylko w województwie ale także w Polsce, ocenionych najwyższymi ocenami.

„Ewaluacja w szkole to konfrontacja wyobrażeń o szkole dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów, ich rodziców oraz środowiska lokalnego – z rzeczywistością obiektywną, wynikającą z treści ogólnodostępnego dla wszystkich raportu Systemu Ewaluacji Oświaty” – mówi dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, Robert Niemiec. „Już osiągnięcie oceny „B” może być i jest uznawane za wielki sukces w wielu szkołach. Bardzo rzadko spotyka się oceny „A”, dlatego satysfakcja całej społeczności szkolnej „Ekonomika” jest ogromna. Najwyższe oceny odzwierciedlają ogromną pracę nauczycieli i uczniów ale też i partnerów szkoły. Są także wyzwaniem i zobowiązaniem do utrzymania najwyższego standardu i jakości”.

Raporty z ewaluacji szkół są z założenia jawne i dostępne w Internecie na specjalnej witrynie Systemu Ewaluacji Oświaty. Docelowo, każda szkoła w Polsce zostanie poddana ewaluacji i uzyska oceny spełnienia wymagań.

(ZS nr 4 w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Pierwsza ewaluacja w powiecie”

  1. „Najwyższe oceny……………” i zapomniano o najstarszej w Polsce księgowej .