Kultura | rozrywka | edukacja

Sukcesy recytatorskie uczennic z Wróblowej

Małgorzata Kwiatkowska i Aleksandra Szot – uczennice Gimnazjum we Wróblowej (gmina Brzyska) zajęły pierwsze dwa miejsca podczas XII Wojewódzkiego Konkursu „Sacrum w literaturze i sztuce”. W konkursie, podzielonym na trzy kategorie: plastyczną, recytatorską i poezji śpiewanej, wzięło udział w sumie blisko trzystu uczniów z ponad sześćdziesięciu podkarpackich gimnazjów.

Fot. archiwum Szkoły
© Fot. ARCHIWUM SZKOŁY

Konkurs odbył się w minioną sobotę (12.03) w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. – Na ogłoszenie wyników oraz koncert laureatów przybyli między innymi: ks. bp Adam Szal, Józef Szkoła, wicestarosta Powiatu Jarosławskiego, Maria Pelc reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Joanna Mordarska – w zastępstwie Burmistrza Miasta Jarosławia, Krystyna Juźwińska – kierownik artystyczny Centrum Kulturalnego w Przemyślu i Danuta Pado z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Ogłoszenie werdyktu poprzedziła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, który objął honorowy patronat nad konkursem. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie listu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa do uczestników i organizatorów „Sacrum w Literaturze i Sztuce”. – relacjonuje Tomasz Źrebiec z Zespołu Szkół we Wróblowej.

W kategorii recytatorskiej pierwsze miejsce przypadło Małgorzacie Kwiatkowskiej, natomiast drugie Aleksandrze Szot – uczennicom Gimnazjum we Wróblowej.

To wspaniały sukces utalentowanych recytatorek. – dodaje Tomasz Źrebiec.

Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall Rokiem Odkrywania Talentów. Zdaniem Tomasza Źrebca takie konkursy jak „Sacrum w Literaturze i Sztuce” doskonale realizują założenia, jakie przyświecają tej inicjatywie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE