Informacje

Lentex o krok od przejęcia pakietu akcji jasielskiego „Gamrat-u”

W Ministerstwie Skarbu Państwa podpisano w czwartek (14.04) umowę warunkową ze spółką Lentex z siedzibą w Lublińcu w sprawie sprzedaży 85 procent akcji Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle. Przejęcie jasielskiego potentata w produkcji m.in. wykładzin oraz systemów rurowych będzie uzależnione m.in. od stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które mogłoby jeszcze zmienić proces prywatyzacyjny na korzyść pracowników zakładu, którzy zdecydowanie nie chcą dopuścić od przejęcia akcji przez Lentex.

Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron
Więcej zdjęć z czwartkowej pikiety w naszej FOTOGALERII (kliknij na zdjęcie).
Fot. © terazJaslo.pl / DANIEL BARON

Skarb Państwa zobowiązał, w okresie 30 miesięcy od dnia przeniesienia akcji, inwestora do obowiązku prowadzenia przez „Gamrat” podstawowej działalności, zakazał rozwiązania spółki oraz obniżania kapitału zakładowego poniżej jego poziomu z dnia zamknięcia chyba, że ministerstwo wyrazi na to pisemną zgodę.

Jak poinformował Piotr Koszewski z Departamentu Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa Lentex zobowiązał się w umowie „do przeprowadzenia inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, zdefiniowane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ustalono, że gwarantowane inwestycje mogą zostać sfinansowane także ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Gwarantowane inwestycje będą dotyczyć Spółki „Gamrat” S.A. bądź podmiotów wobec niej zależnych ale zlokalizowanych na terenie powiatu jasielskiego lub miasta Jasła.”

Umowa reguluje również elementy pakietu socjalnego: w okresie trzydziestu miesięcy od dnia przeniesienia akcji na rzecz inwestora, w spółce ma być utrzymane zatrudnienie na poziomie co najmniej 650 etatów, w tym przede wszystkim bezpośrednio służących produkcji w ramach Głównej Działalności Statutowej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

W zapisie umowy Lentex został zobowiązany do złożenia w określonych w umowie terminach każdemu z pracowników spółki lub jego spadkobiercom w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, którzy zgłosili się do spółki w celu nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych, nieodwołalną ofertę kupna wszystkich nabytych przez każdego z nich akcji pracowniczych, po wygaśnięciu zakazu zbywania akcji pracowniczych wynikającego z ustawy. Ponadto spółka z Lublińca zobowiązała się w terminie 38 miesięcy od dnia zamknięcia sporządzić i przedłożyć sprawozdanie, z którego będzie wynikało złożenie oferty.

Umowa działa też w drugą stronę. To oznacza, że od momentu jej zawarcia dyrekcja „Gamrat-u” może podejmować jedynie działania związane z bieżącą działalnością spółki.

Procesowi przejęcia „Gamrat-u” przez Lentex stanowcze nie mówią pracownicy zakładu. Wczoraj wystosowali do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada listę pytań dotyczących zapisów umowy warunkowej: „Dlaczego nie dokonano w 2011 roku aktualizacji wyceny Gamrat-u sporządzonej w 2009 roku? Jaka jest struktura finansowania akcji Gamrat-u przez Lentex i jaki jest udział kredytu w tej strukturze? Jakie gwarancje rozwoju naszej firmy zapewnił pan w pakiecie inwestycyjnym? Dlaczego minister Skarbu Państwa nie chce dać szansy załodze na inny sposób prywatyzacji, korzystniejszy z punktu widzenia firmy i pracowników, na przykład poprzez akcjonariat pracowniczy, giełdę papierów wartościowych lub innego wiarygodnego inwestora?”

Pod dokumentem widnieje kilkaset podpisów.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE