Informacje

Odznaczenie za renowację wojennych nekropolii

Wójt gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski uhonorowany złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Wyróżnienie zostało przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu.

Wręczenie odznaki dla Zbigniewa Staniszewskiego

Gmina Dębowiec, bogata w zabytki architektury sakralnej (murowane kościoły, kapliczki przydrożne), malownicze stare drewniane domy, a przede wszystkim w ślady tragicznych dziejów naszej Ojczyzny – nekropolie z okresu I wojny światowej, co roku systematycznie odrestaurowuje obiekty, ocalając je przed zapomnieniem przyszłych pokoleń.

Byłem zdziwiony, aczkolwiek przyjemnie, jak się dowiedziałem, że mam odebrać złotą odznakę za dbałość nad naszymi zabytkami. – mówi Zbigniew Staniszewski. – Głównie chodziło o cmentarze. Wprawdzie staramy się dbać o wszystkie zabytki na terenie gminy, ale najwięcej mamy cmentarzy z I wojny światowej. Co rocznie wydajemy w granicach 40-60 tysięcy złotych z tym, że są to pieniądze przede wszystkim, które otrzymujemy dzięki pomocy wojewody. My ze swojej strony dokładamy niewielkie środki w stosunku do tej sumy.

W ostatnich latach swój dawny blask odzyskały wojenne cmentarze w Dębowcu, Woli Cieklińskiej oraz Cieklinie.

Są to piękne obiekty, które zostały w pewnym momencie zniszczone. Chyba nie wszyscy mieszkańcy dobrze zrozumieli „wolność” i to, że tam leżą również Polacy walczący w różnych armiach. Troszeczkę czuję się zawstydzony postępowaniem moich współmieszkańców, że był taki moment, że zostały zniszczone te groby. Ja urodziłem się i mieszkam w tym terenie i pamiętam, jakie były to piękne „dzieła” z kamienia z góry Cieklinka, gdzie dzisiaj kiedy odrestaurowujemy, trudno jest o taki dobry kamień. – powiedział Zbigniew Staniszewski.

Samorządowiec przyznaje, że otrzymane odznaczenie to również wyróżnienie dla podległych mu urzędników odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji projektowej na renowację obiektów oraz wniosków o pozyskanie środków na ten cel. – Powiem szczerze, że nigdy nie pracowałem po to, żeby dostawać jakieś wyróżnienia czy nagrody, ale niewątpliwie jest to miły akcent, że ktoś zauważył naszą pracę. – dodał.

Nadawana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (srebrna i złota) została ustanowiona w 1962 roku. Przyznawana jest konserwatorom dzieł sztuki, dyrektorom muzeów, samorządowcom, dziennikarzom, a przede wszystkim działaczom społecznym jako zaszczytne wyróżnienie w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE