Informacje

Ponad 7 milinów dla MPGK

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle otrzymało 7 mln 355 tys. złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na projekt o nazwie „Odbudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej”. Informację o pozytywnym rozpatrzeniu projektu przedstawił przebywający w Jaśle (5 kwietnia br.), na zaproszenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Jan Tomaka prezes WFOŚ.

Jan Tomaka i Andrzej Czernecki. Fot. Urząd Miasta Jasła

Nz. Jan Tomaka, prezes WFOŚiGW w Rzeszowie oraz burmistrz Jasła Andrzej Czernecki.
Fot. URZĄD MIASTA JASŁA

Bardzo cieszymy się, że jasielskie MPGK otrzymało dofinansowanie do prac związanych z usuwaniem skutków powodzi, która spowodowała szkody szczególnie w oczyszczalni ścieków i przepompowniach ściekowych. Jest to bardzo dobra informacja, gdyż przez wiele miesięcy trwał impas w podjęciu decyzji o dofinansowaniu właśnie tego projektu. Tymczasem otrzymane środki pozwolą na przeprowadzenie koniecznych prac związanych z modernizacją urządzeń instalacji i obiektów w jasielskiej oczyszczalni ścieków – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

W ramach projektu odbudowane zostaną: zalana część oczyszczalni ścieków, przelewy wylotów burzowych do rzeki Jasiołki z kanalizacji ogólnodostępnej, dziewięć zalanych przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczona zostanie kanalizacja i wodociąg przy przejściu pod rzeką Wisłoką na wysokości osiedla Kaczorowy-Bryły.

Prace nad odbudową zniszczonych urządzeń powinny rozpocząć się w połowie 2011r., a ich zakończenie zależne będzie od możliwości dostaw specjalistycznych urządzeń dla oczyszczalni ścieków i może nastąpić na przełomie roku 2011/2012.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE