Informacje

Wykazali się wiedzą. Dostali indeksy

Wielkim sukcesem zakończył się wyjazd kołaczyckich licealistów z klasy policyjno-strażackiej do Szczytna na finał Ogólnopolskiej II Olimpiady Policyjnej. Uczniowie wrócili z czterema indeksami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Laureaci olimpiady wraz z opiekunami

Zmagania o finał toczyły się od listopada ubiegłego roku. W oparciu o prace pisemne do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się siedmioro uczniów z Kołaczyc. Rywalizacja na tym szczeblu polegała na rozwiązaniu testu pisemnego. Eliminacje wojewódzkie zakończyły się pełnym sukcesem, gdyż w finale ogólnopolskim wśród trzydziestu osób znalazło się siedmioro kołaczyckich licealistów. Tu trzeba było się wykazać zarówno dużym zasobem wiedzy teoretycznej podczas egzaminu ustnego, jak i doskonałą tężyzną fizyczną na teście sprawnościowym.

Finaliści z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach to: Tomasz Roś, Dawid Skicki, Konrad Wilisowski i Magdalena Skrzyszowska. Oprócz nagród rzeczowych otrzymali oni indeksy na dowolny kierunek studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Do olimpiady uczniów przygotowywali: mgr Dariusz Szczepanik – nauczyciel liceum, podinspektor Maciej Karp i podkomisarz Bogusław Filip.

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE